tiskovazprava thumbnail

Odborná komise nové vládě předkládá Tezaurus problémů a návrhů k pokračování důchodové reformy

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu zakončila svoji činnost dnešním tiskovým briefingem předsedy komise Martina Potůčka, na kterém byl představen Tezaurus problémů a návrhů k pokračování důchodové reformy. Martin Potůček, hlavní autor materiálu v úvodu píše: “V průběhu činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu v letech 2013–2017 jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že důchodová reforma je a bude kontinuálním procesem, reagujícím, hůře …

AdminOdborná komise nové vládě předkládá Tezaurus problémů a návrhů k pokračování důchodové reformy
tiskovazprava thumbnail

Komise se sešla na svém posledním jednání

Admin AKT, TK Leave a Comment

Dne 14. září se na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR sešla Odborná komise pro důchodovou reformu po sedmnácté naposledy. Zrekapitulovala své působení od roku 2014 do současnosti. Předseda komise Martin Potůček předložil závěrečnou zprávu o činnosti, kde je shrnut vývoj jednotlivých návrhů komise a popsány všechny další aspekty jejího působení jako například orgány komise, spolupráci s politiky, Ministerstvem práce …

AdminKomise se sešla na svém posledním jednání
tiskovazprava thumbnail

Návrh na změnu parametrů valorizace důchodů schválen

Admin AKT, TK Leave a Comment

Na dnešním šestnáctém jednání Odborné komise pro důchodovou reformu byl předsedou druhého pracovního týmu Tomášem Kučerou představen návrh valorizace ve znění:  „Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností.  V případě, že by však tento index měl nižší hodnotu než index růstu spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností důchodců, potom …

AdminNávrh na změnu parametrů valorizace důchodů schválen
tiskovazprava thumbnail

Komise neschválila návrhy k valorizaci důchodů

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu na svém dnešním jednání projednávala valorizace starobních důchodů, cestovní mapu české důchodové reformy a možnou úpravu náhradních a vyloučených dob rodičům pečujícím o více dětí. Tomáš Kučera představil návrh k valorizaci důchodů, který se připravoval na půdě druhého pracovního týmu Odborné komise. Návrh 1: Stanovení indexu růstu cen, od něhož se odvíjí minimální valorizace procentní výměry …

AdminKomise neschválila návrhy k valorizaci důchodů
tiskovazprava thumbnail

REAKCE NA MEDIALIZOVANÉ NEPŘESNOSTI K ROLI ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU V PŘÍPRAVĚ VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO UKONČENÍ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU A IMPLEMENTACI MECHANISMU PRAVIDELNÉ REVIZE JEHO STANOVENÍ

Admin AKT, TK Leave a Comment

Vedena zněním svého mandátu, doporučila Odborná komise pro důchodovou reformu prostřednictvím MPSV ČR vládě, aby zaručila budoucím seniorům v průměru relativně konstantní dobu života v důchodu, konkrétně čtvrtinu života. Zároveň navrhla konkrétní mechanismus k provádění pravidelného hodnocení nastavení důchodového věku v závislosti na vývoji střední délky života. Žádnou konkrétní hranici zastropování hranice důchodového věku naopak Odborná komise pro důchodovou reformu vládě nedoporučila. …

AdminREAKCE NA MEDIALIZOVANÉ NEPŘESNOSTI K ROLI ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU V PŘÍPRAVĚ VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO UKONČENÍ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU A IMPLEMENTACI MECHANISMU PRAVIDELNÉ REVIZE JEHO STANOVENÍ
tiskovazprava thumbnail

Komise připravila otázky pro politiky

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu se sešla v tomto roce naposledy a do příštího roku plánuje novinky. Již tradičně představili vedoucí pracovních týmů průběžné výsledky práce, například možnosti změn valorizace důchodů či větší zapojení zaměstnavatelů do III. pilíře. Součástí jejího jednání bylo i zhodnocení podoby uplatnění návrhů, předaných ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu financí v následném legislativním procesu. Zatímco jednání …

AdminKomise připravila otázky pro politiky
tiskovazprava thumbnail

Představeny výsledky Zelené knihy o státních důchodech a jejich zvyšování

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu pokračuje ve své práci. V úvodu jednání informovali představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva financí ČR o stavu uplatnění komisí dříve schválených opatření v připravovaných návrzích zákonů. Návrh na snížení kvalifikační hranice pro nárok na státní příspěvek ve III. pilíři na 100 Kč pro účastníky od narození do dvaceti šesti let nebyl komisí přijat v poměru …

AdminPředstaveny výsledky Zelené knihy o státních důchodech a jejich zvyšování
tiskovazprava thumbnail

První pilíř důchodového systému bude zvýhodňovat rodiny s dětmi

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu se sešla na svém už dvanáctém jednání. Projednala návrhy na diferenciací sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi a na možné snížení hranice pro nárok na státní příspěvek ve III. pilíři. Otakar Hampl předložil za třetí pracovní tým Návrh diferenciace sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi. Tento návrh má za cíl významně posílit princip zásluhovosti zohledněním …

AdminPrvní pilíř důchodového systému bude zvýhodňovat rodiny s dětmi
tiskovazprava thumbnail

Odborná komise má mnoho úkolů i pro rok 2015

Admin AKT, TK Leave a Comment

Práce Odborné komise pro důchodovou reformu ve třech pracovních týmech budou pokračovat. Přibude tzv. stálý seminář, který se bude zabývat širším kontextem důchodového systému. První pracovní tým, zabývající se III. pilířem, povede Vít Samek. Mezi hlavní témata se řadí větší zapojení zaměstnavatelů do jeho financování, včetně podpory dřívějšího odchodu do důchodu u náročných povolání. Tým bude hledat i další možnosti …

AdminOdborná komise má mnoho úkolů i pro rok 2015
tiskovazprava thumbnail

Reakce na nepřesnosti v článcích o doplňkovém penzijním spoření

Admin AKT, TK Leave a Comment

Dne 14. ledna 2015 vydaly Hospodářské noviny dva články s názvy: “Jak přilákat více lidí k penzijnímu spoření? Na důchod se bude šetřit už dětem” a “Státní příspěvek jako forma vzdělání?” Odborná komise pro důchodovou reformu nenavrhuje omezení státního příspěvku v doplňkovém penzijním spoření (III. pilíři) způsobem, že „kdo si naspořené peníze v důchodu vybere najednou, bude muset příspěvek vrátit.“ Odborná komise nikdy …

AdminReakce na nepřesnosti v článcích o doplňkovém penzijním spoření