tiskovazprava thumbnail

Lidem by měla být garantována čtvrtina života prožitého v důchodu

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu dnes schválila dva konkrétní návrhy, které předloží vládě.

Odborná komise pro důchodovou reformu přijala návrh revizního systému nastavení hranice důchodového věku, kterou připravil druhý pracovní tým pod vedením Tomáše Kučery. Tento mechanismus vychází z demografických prognóz a bude garantovat občanům, že v průměru stráví čtvrtinu z celkové délky života v důchodu.  Ročníky narozené před rokem 1966 budou mít garantován odchod do důchodu podle současné právní úpravy. Navrhovaný systém zároveň garantuje současným i budoucím generacím, že po dobu deseti let před dosažením důchodového věku už nebude měněn. Přesný popis s návrhu je uveden zde.

Odborná komise schválila i návrh na sdílení vyměřovacích základů manželů pro uplatnění důchodových nároků. Cílem tohoto opatření je zajistit spravedlivý důchod pro oba manžele i s ohledem na jejich rozdílnou příjmovou situaci v době péče o děti či další rodinné příslušníky. Tento návrh předložil třetí pracovní tým vedený Otakarem Hamplem. Přesný popis s návrhu je uveden zde.

Práce Odborné komise budou pokračovat i v roce 2015.

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminLidem by měla být garantována čtvrtina života prožitého v důchodu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *