tiskovazprava thumbnail

Důchodová komise navrhuje zakládat smlouvy ve III. pilíři už od narození

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu schválila koncem loňského roku pět návrhů na změny v rámci doplňkového penzijního spoření (III. pilíře). Tyto i ostatní návrhy jsou představeny v Závěrečné zprávě o činnosti za rok 2014, která byla dnes představena na tiskové konferenci.

Odborná komise pracuje i o svátcích, během Vánoc byla per rollam navržena následující opatření k úpravám III. pilíře:

  • osvobození od daně z příjmů i na výplaty penzí na dobu určitou, prováděné po dobu nejméně 10 let,
  • možnost stát se účastníkem doplňkového penzijního spoření bez omezení věkem,
  • zvýšení limitu pro investování do standardních fondů kolektivního investování o 5 %,
  • změna způsobu správy doplňkového kapitálu,
  • změna pravomocí ČNB při odjímání povolení z důvodu neplnění stávajících zákonných požadavků.

Součástí závěrečné zprávy jsou také dva návrhy týkající se I. pilíře:

  • návrh revizního systému, který zaručí občanům ČR, že po dosažení určené hranice důchodového věku budou mít podle očekávaného vývoje úmrtnosti naději prožít poslední čtvrtinu svého života ve starobním důchodu;
  • návrh zavést pro uplatnění důchodových nároků sdílení vyměřovacích základů manželů.

Zpráva dále obsahuje popis činnosti komise a její působení ve veřejném prostoru: „OK se mohla po celou dobu své činnosti opřít o průběžnou dělnou spolupráci s pracovníky MPSV ČR a s pracovníky MF ČR, kteří pro ni zpracovávali vyžádané podklady a aktivně se účastnili tematických diskusí. Spolupracovala i se zástupci dalších orgánů veřejné správy a veřejných institucí, s představiteli zájmových a profesních organizací. Rozvíjela komunikaci s občanskou veřejností“ (s. 6). Nechybí ani nastínění výhledu prací do budoucna a provázání práce Odborné komise pro důchodovou reformu s jinými oblastmi veřejné politiky.

Celou závěrečnou zprávu, včetně podrobnějšího popisu navržených změn, si můžete přečíst zde.

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminDůchodová komise navrhuje zakládat smlouvy ve III. pilíři už od narození

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *