tiskovazprava thumbnail

Odborná komise má mnoho úkolů i pro rok 2015

Admin AKT, TK Leave a Comment

Práce Odborné komise pro důchodovou reformu ve třech pracovních týmech budou pokračovat. Přibude tzv. stálý seminář, který se bude zabývat širším kontextem důchodového systému.

První pracovní tým, zabývající se III. pilířem, povede Vít Samek. Mezi hlavní témata se řadí větší zapojení zaměstnavatelů do jeho financování, včetně podpory dřívějšího odchodu do důchodu u náročných povolání. Tým bude hledat i další možnosti dalších parametrických úprav doplňkového penzijního spoření.

Práce druhého pracovního týmu budou pokračovat pod vedením Tomáše Kučery. Za hlavní cíle letošního roku si tento tým vytyčil zvažovat případné změny valorizace důchodů a analyzovat podmínky přiznávání důchodů (včetně předčasných důchodů).

Otakar Hampl bude pokračovat v čele třetího pracovního týmu. Tento tým se soustředí na zohlednění péče o děti v důchodovém systému a podporu návratu matek z rodičovské dovolené do práce. Pokusí se zohlednit péči o zdravotně postižené závislé členy rodiny v důchodovém systému a v neposlední řadě bude řešit alternativy parametrizace sazeb pojistného u vybraných skupin ohrožených chudobou.

Odborná komise ustaví stálý seminář, na jehož půdě budou její členové a další přizvaní odborníci promýšlet problematiku důchodového systému v kontextu nepojistných sociálních dávek, trhu práce, daňového systému a zdrojů financování.

Příští jednání Odborné komise pro důchodovou reformu jsou plánovány v květnu, září a prosinci tohoto roku.

 

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminOdborná komise má mnoho úkolů i pro rok 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *