Česák: podnět k zamyšlení týkající se invalidího důchodu

Admin HLP Leave a Comment

Stručně k zamyšlení: Osoba blízká je nezaměstnatelná (nedosáhla ani základního vzdělání, je vyučená ve dvou tomu odpovídajících oborech “pro blbce”). Pro zdravotní (mentální) nedostatečnost pobírá (zatím?) invalidní důchod 1. stupně, který se dobou nezapočítává pro starobní důchod. Po četných marných (nákladných a psychicky vyčerpávajících) pokusech sehnat zaměstnání se rozhodla pro vedlejší SVČ v jednom z vyučených oborů. Příjmy jsou mizivé (tržba kolem 1000,- Kč měsíčně; rozdíl příjmů a výdajů za rok 2014 cca 7000,- Kč). Hlavním důvodem “podnikání” je dobrovolná účast na sociálním (důchodovém) pojištění (minimální sazba je něco přes 700,- Kč měsíčně) motivovaná obavou, že ve stáří zůstane zcela bez prostředků k životu. Dobrovolné důchodové pojištění mimo tuto vedlejší SVČ se svou výší jeví jako nerealizovatelné (minimální sazba při hlavní SVČ nebo mimo SVČ z průměrné mzdy). Pokud by tato blízká osoba ztratila z nějakého důvodu invalidní důchod, nemohla by provozovat vedlejší SVČ a nebyla by schopná jakékoliv účasti na důchodovém pojištění. Na žádné sociální dávky nedosáhne (ověřeno) z důvodu jakž takž saturované společné domácnosti (důchodci) a majetku (rodinný domek z roku 1935 po předcích). Po zkušenostech s dosavadními “reformami” se obávám, že se její situace nezlepší, ba naopak zkomplikuje.

Děkuji za pozornost.

Zbyněk Česák

________________

Autor poskytl souhlas se zveřejněním příspěvku na webových stránkách Odborné komise pro důchodovou reformu. Příspěvek nevyjadřuje názor Odborné komise pro důchodovou reformu, nýbrž pouze osobní názory a zkušenosti autora. Příspěvek neprošel jazykovou ani věcnou korekturou.

AdminČesák: podnět k zamyšlení týkající se invalidího důchodu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *