tiskovazprava thumbnail

První pilíř důchodového systému bude zvýhodňovat rodiny s dětmi

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu se sešla na svém už dvanáctém jednání. Projednala návrhy na diferenciací sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi a na možné snížení hranice pro nárok na státní příspěvek ve III. pilíři.

Otakar Hampl předložil za třetí pracovní tým Návrh diferenciace sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi. Tento návrh má za cíl významně posílit princip zásluhovosti zohledněním zásluh pracujících rodičů na výchově budoucích plátců daní a pojistného. Komise schválila tento princip, tedy ocenění rodičů, kteří vychovávají děti, v I. pilíři důchodového systému.

V návaznosti na již přijaté opatření, které umožňuje vstup do III. pilíře dětem, byl předsedou komise Martinem Potůčkem předložen Návrh na úpravu výše státních příspěvků v doplňkovém penzijním spoření. V rámci těchto smluv by bylo možné získat státní příspěvek pro děti už při úspoře 100 Kč měsíčně a výše. Návrh bude podle dnes vznesených připomínek dopracován.

Na závěr vedoucí pracovních týmů shrnuli výsledky průběžné práce. Vít Samek, vedoucí prvního pracovního týmu, usiluje o zvýšení motivace lidí spořit si ve III. pilíři a zohlednění odlišné náročnosti jednotlivých profesí. Tomáš Kučera, vedoucí druhého pracovního týmu, přednesl informace o připravované Zelené knize o valorizaci důchodů v I. pilíři, určené k další diskuzi. Otakar Hampl, vedoucí třetího pracovního týmu, doplnil, že jeho tým pokračuje v přípravě dalších návrhů na narovnání transferů mezi rodinou a státem.

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminPrvní pilíř důchodového systému bude zvýhodňovat rodiny s dětmi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *