Sobotka: Zvýhodnění dětí a valorizace

Admin HLP Leave a Comment

Vážený pane profesore,

stále se zájmem sleduji průběh jednání odborné důchodové komise a především druhého pracovního týmu. Podle toho, co je uvedeno v posledních zveřejněných zápisech, se zdá, že se nyní především hledají odpovědi na otázky valorizace a zohlednění péče o děti. Na stránkách důchodové komise je vyvěšen můj návrh důchodové reformy, který ve svém závěru možné odpovědi na tyto otázky nabízí.

Valorizace by neměla být vázána pouze na růst inflace, ale rovněž na míru (ne)zaměstnanosti. Čím vyšší je zaměstnanost, tím vyšší je objem prostředků v důchodovém systému a tím vyšší mohou být i důchody. Naopak, v případě snižování zaměstnanosti dochází k úbytku peněz v systému a proto ani důchody by neměly růst tempem zvyšování inflace. Tento způsob valorizace důchodů by také zvýšil provázanost mezi jednotlivými skupinami obyvatel – pracujícími, důchodci a nezaměstnanými.

Zohlednění péče o děti. Rodiče (především matky, ale nyní již i někteří otcové) vychovávají budoucí plátce sociálního pojištění, ale přitom jsou z hlediska budoucích důchodů (ale nejen z tohoto hlediska) znevýhodněni tím, že nemají takové příjmy, jako osoby, které děti neměly a mohly budovat kariéru. Částečně by tato nespravedlnost mohla být odstraněna tím, že by se roky strávené na rodičovské dovolené počítaly do důchodu jako průměrný příjem (viz návrh mé reformy). Jako motivace by dále mohlo sloužit např. také to, že pokud rodiče vychovají dvě a více dětí, které budou určitou dobu aktivně přispívat do důchodového systému (např. nejméně 10 let), zvýší se jim důchod za každé takto vychované dítě o určitou částku (např. o 5% průměrného důchodu).

Zdraví Vás a pěkný den přeje

Ing. Pavel Sobotka
________________
Autor poskytl souhlas se zveřejněním příspěvku na webových stránkách Odborné komise pro důchodovou reformu. Příspěvek nevyjadřuje názor Odborné komise pro důchodovou reformu, nýbrž pouze osobní názory a zkušenosti autora. Příspěvek neprošel jazykovou ani věcnou korekturou.

AdminSobotka: Zvýhodnění dětí a valorizace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *