Problém výše vyměřovacího základu manželů

Admin HLP Leave a Comment

Popis problému „VÝŠE VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU“ (pro výměru důchodu):

Obecně :

- manželství : manžel OSVČ + manželka zaměstnankyně

- v letech 1991-92 využita možnost převodu 30% zdanitelného základu manžel->manželka

- výše vyměřovacího základu po rozvodu : manžel vs. manželka

Konkrétně :

- manželství 1986-2003 , oba manželé ročník narození 1956

Otázka :

- budou podobné případy řešeny (i se zpětnou platností) sjednocením vyměřovacího základu pro stanovení důchodu po dobu trvání manželství/dobu společné výchovy dětí ?

Maximálně stručný popis :

1986-1990 manželé oba zaměstnanci “státního podniku“

1990           zahájeno podnikání manžela – minimální náklady, bez zaměstnanců, bez

                    nákladů na pronájem provozovny (vývoj software “ve vlastní domácnosti“)

1991-1992 problémy manželky s výpadkem příjmů po změně zaměstnání

Výřezy z daňového přiznání :

1991 – manžel: pro zobrazení výřezu klikněte zde

1992 – manžel: pro zobrazení výřezu klikněte zde

Za tyto roky bylo manželce převedeno pomocí “Rozdělení základu daně §5“

1991   120.000 Kč

1992   65.230 Kč

1993-1995  - podstatná část příjmů manžela směřována do pořízení nového bytu 5+1

                     – neúspěšná snaha manželky zahájit vlastní podnikání

1995            – manželka nastoupila do zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí

2003   rozvod, byt 5+1 připadl manželce

Pro zjednodušení možno situaci popsat :

REÁLNÉ PŘÍJMY do společného hospodaření za dobu manželství přibližně stejné

MANŽEL :

- jako OSVČ využíval v maximální míře propagované možnosti pro živnostníky

- náklady stanovené % paušálem (vysoce přesahovaly reálné náklady), takto bylo dosaženo nižšího vyměřovacího   základu pro výpočet daně

- v době výpadku příjmů manželky pomoc formou rozdělení základu 70%/30%

- očekávaný nízký vyměřovací základ pro vyměření důchodu řešen důchodovým připojištěním a dalšími formami spoření (stavební, životní…)

- možnost přechodu v pozdějším věku z kategorie OSVČ do zaměstnání se ukázala jako velmi problematická

MANŽELKA :

- zaměstnanec s výhodnějším zabezpečením ze strany státu a zaměstnavatele, co se týká vyměřovacího základu za takto odpracované roky

DĚLENÍ SJM po rozvodu :

- úspory typu penzijní spoření, stavební spoření, životní pojištění děleny 50%/50%

- “rozprášeno“ zajištění manžela z minulých let spojené s pro domácnost výhodnou “optimalizaci zdanění“

- otázka vyměřovacích základů neřešena

- pravidla pro výměru důchodů jsou předmětem neustálých změn (Rozdělení základu daně §5 z let 1991-92 již je v kategorii “nenávratný dar manžela manželce“)

ZÁVĚR :

- pro podobné případy se jeví jako spravedlivé “sjednocení / zprůměrování“ vyměřovacího základu za dobu manželství (i zpětně za dobu porevolučních výkyvů)

S pozdravem       exManžel

________________

Autor si přál zůstat v anonymitě.

Autor poskytl souhlas se zveřejněním příspěvku na webových stránkách Odborné komise pro důchodovou reformu. Příspěvek nevyjadřuje názor Odborné komise pro důchodovou reformu, nýbrž pouze osobní názory a zkušenosti autora. Příspěvek neprošel jazykovou ani věcnou korekturou.

AdminProblém výše vyměřovacího základu manželů

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *