tiskovazprava thumbnail

Představeny výsledky Zelené knihy o státních důchodech a jejich zvyšování

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu pokračuje ve své práci. V úvodu jednání informovali představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva financí ČR o stavu uplatnění komisí dříve schválených opatření v připravovaných návrzích zákonů.

Návrh na snížení kvalifikační hranice pro nárok na státní příspěvek ve III. pilíři na 100 Kč pro účastníky od narození do dvaceti šesti let nebyl komisí přijat v poměru 7 pro, 7 proti a 2 se zdrželi.

Vít Samek nastínil, že první pracovní tým se zaměří na větší míru zapojení zaměstnavatelů a zohlednění specifik fyzicky náročných profesí ve III. pilíři. Jana Michalíková představila návrh Asociace pro kapitálový trh ČR na zavedení individuálního penzijního účtu jako nového prvku českého důchodového systému, který se na poli  pracovního týmu ještě doladí.

Tomáš Kučera, vedoucí druhého pracovního týmu, seznámil přítomné se souhrnným vyhodnocením odpovědí, které byly doručeny Odborné komisi na základě široké distribuce Zelené knihy o státních důchodech a jejich zvyšování. Tým tyto výsledky zpracuje a předloží k projednání na příštím jednání Odborné komise.

Otakar Hampl zmínil společné jednání třetího pracovního týmu s Odbornou komisí pro rodinnou politiku, které nastolilo vzájemnou spolupráci a koordinaci činnosti. Tým se zaměřuje především na náklady ušlé příležitosti kvůli péči o děti, o osoby blízké atd.

Na jednání se vedla zajímavá diskuze, zda mají být rodiny s dětmi podporovány prostřednictvím důchodového systému, nepojistných dávek či jejich kombinací.

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminPředstaveny výsledky Zelené knihy o státních důchodech a jejich zvyšování

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *