tiskovazprava thumbnail

Rýsuje se varianta ukončení II. pilíře

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu zasedla dnes v budově MPSV už popáté. Předseda Odborné komise Martin Potůček shrnul, že „i když se nyní pozornost veřejnosti i médií soustřeďuje především na podobu doporučení vládě, jak ukončit II. pilíř, další dva týmy Odborné komise už začaly rozpracovávat i problematiku stanovení věku odchodu do důchodu, valorizace penzí a možných perspektivních změn I. pilíře. V této práci budeme intenzivně pokračovat i v letních měsících.“

K 1. červenci 2014 ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová a ministr financí Andrej Babiš podepsali konečnou verzi Mandátu, Statutu a Jednacího řádu Odborné komise pro důchodovou reformu. Tyto dokumenty budou zveřejněny na webu MPSV v následujících dnech.

Poradce premiéra Vladimír Špidla představil členům Odborné komise výsledky právní analýzy Úřadu vlády ČR ohledně rizik ukončení II. pilíře, ve které mimo jiné upozornil na riziko možných arbitráží, které je nízké, ale nedá se vyloučit. Další právní analýzu pro Odbornou komisi zpracuje Aleš Gerloch z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vít Samek, předseda prvního pracovního týmu, jenž se zabývá ukončením II. pilíře a nastavením parametrů III. pilíře, shrnul jeho jednání. Pracovní tým se rozhodl podrobněji rozpracovat tzv. variantu 2, jež je představena v podkladu Ministerstva financí ČR. Tato varianta bude zvažována ve dvou časových horizontech. První horizont je směřován k zastavení registrací k 1. lednu 2016, druhým horizontem je 1. leden 2017. První pracovní tým zároveň vznesl otázku, jak motivovat lidi spořit si ve III. pilíři, aby se tento pilíř mohl stát plnohodnotnou součástí důchodového systému. Práce prvního pracovního týmu bude intenzivně pokračovat.

Druhý pracovní tým otevřel témata stanovení věku odchodu do důchodu a valorizace penzí, jak shrnul Martin Potůček. Diskuze se vedla o spolupráci s Českým statistickým úřadem v otázce demografických predikcí. Práci třetího pracovního týmu představil Otakar Hampl. Tento pracovní tým jedná o transferech mezi rodinou a státem a zásluhovosti na pozadí fungování celého důchodového systému. Diskuze se též vedla o možnosti zavést společný vyměřovací základ sociálního pojištění manželů.

harmonogram jednání:
10. července bude jednat 2. a 3. pracovní tým
17. července bude jednat 1. a 3. pracovní tým
31. července bude jednat 1. pracovní tým a Odborná komise

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminRýsuje se varianta ukončení II. pilíře

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *