tiskovazprava thumbnail

Komise připravila otázky pro politiky

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu se sešla v tomto roce naposledy a do příštího roku plánuje novinky.

Již tradičně představili vedoucí pracovních týmů průběžné výsledky práce, například možnosti změn valorizace důchodů či větší zapojení zaměstnavatelů do III. pilíře. Součástí jejího jednání bylo i zhodnocení podoby uplatnění návrhů, předaných ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu financí v následném legislativním procesu. Zatímco jednání o sdílení vyměřovacích základů manželů bylo na půdě MPSV přerušeno, návrh diferencovat sazby pojistných odvodů pro rodiny s dětmi se promítá do připravované novely příslušného zákona.

Shodou okolností právě v den jednání komise 10. prosince 2015 schválil Senát novelu zákonů upravujících spoření občanů ve třetím pilíři. Jak uvedli členové komise Daniel Münich a Martin Potůček, do konečné podoby těchto zákonů se promítlo jak několik návrhů samotné odborné komise, tak i další návrhy ministerstva financí, které komisí projednány nebyly nebo byly posléze pozměněny, a nakonec, v rámci poslanecké iniciativy, i několik návrhů z dílny samotných poslanců. Upozornili, že u tak závažného zákona nebylo uplatněno hodnocení dopadů regulace (RIA), které by poskytlo solidnější půdu pro následné rozhodování.

V návaznosti na poslední stálý seminář, který proběhl na počátku prosince s názvem Cestovní mapa české důchodové reformy, projednala komise způsob vyššího zapojení představitelů parlamentních politických stran do své činnosti v příštím roce. Půjde o uspořádání řady kulatých stolů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s cílem hledat širší společenský konsensus o strukturálních změnách důchodového systému, mimo jiné i ve vazbě na nepojistné sociální dávky a na systém daní. Komise politikům představila v prezentaci řadu otázek, na které v příštím roce budeme společně hledat odpovědi.

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminKomise připravila otázky pro politiky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *