Frymlová: postřehy k důchodové reformě

Admin HLP Leave a Comment

- Důchody jsou mandatorní výdaje jako platy politiků a soudců, takže s nimi musí být i stejně nakládáno. Není důvod k jakékoliv diskriminaci důchodců, chce-li být ČR považována za kulturní vyspělý stát. (není zanedbatelné, že 80% důchodců se snaží pomáhat svým dětem a vnoučatům, čímž mnohdy suplují další složky společnosti)

- Růst důchodů by se měl odvíjet od růstu průměrné mzdy (žádného pofiderního a zavádějícího  spotřebního koše).

- Částka valorizace by měla být stejná pro všechny důchody, neboť rozdíl ve výši důchodů se vytvoří při vstupu do důchodu, takže žádná % při valorizaci, ale stejná měsíční částka pro všechny důchodce (myslím, že je tomu tak i je v současnosti).

Čím jednodušší a jasnější systém bude, tím méně pracnější a zároveň spravedlivější bude.

Takže jestliže se meziročně zvýšila průměrná mzda o 1 600Kč, 20% z této částky by mělo být měsíčně přidáno k důchodu, tj. 320 Kč měsíčně ke každému důchodu.

—–

Co se týká odchodů do důchodu, rozhodně nelze prodlužovat, spíše naopak, což ovšem by předpokládalo efektivní činnost ze strany  MÚ a obvodů. Ttzn. 2 – 3 roky před nástupem do důchodu umožnit zájemcům přechodové období, s tím, že se zapojí do “akční skupiny města/čtvrtě” a bude zaměstnán v: pomocné administrativě, v prevenci kriminality, údržbě veřejné zeleně a veřejných ploch, doučování dětí v družině, pomoc starým opuštěným lidem, v organizaci a přípravě kulturních a sportovních akcích města/čtvtě atd. dle potřeb. Plat se takovému zájemci o přechodné období může snížit po dobu oněch 2 – 3 let, ale nijak neohrozí výši budoucího řádného důchodu (dle výpočtu z původního zaměstnání).

Miroslava Frymlová

________________

Autorka poskytla souhlas se zveřejněním příspěvku na webových stránkách Odborné komise pro důchodovou reformu. Příspěvek nevyjadřuje názor Odborné komise pro důchodovou reformu, nýbrž pouze osobní názory a zkušenosti autorky. Příspěvek neprošel jazykovou ani věcnou korekturou.

AdminFrymlová: postřehy k důchodové reformě

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *