tiskovazprava thumbnail

Komise neschválila návrhy k valorizaci důchodů

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu na svém dnešním jednání projednávala valorizace starobních důchodů, cestovní mapu české důchodové reformy a možnou úpravu náhradních a vyloučených dob rodičům pečujícím o více dětí.

Tomáš Kučera představil návrh k valorizaci důchodů, který se připravoval na půdě druhého pracovního týmu Odborné komise.

Návrh 1:

Stanovení indexu růstu cen, od něhož se odvíjí minimální valorizace procentní výměry důchodů, podle vyššího z obou indexů: indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností a indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností důchodců

Návrh 2:

Stanovení minimální valorizace průměrného starobního důchodu představující úhrn částky, o kterou se zvýší základní výměra důchodu, a částky, o kterou se zvýší procentní výměra důchodu, ve výši součtu stanoveného růstu cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy.

Po diskuzi se přistoupilo k hlasování. Ani jeden návrh nebyl přijat, z 21 stálých členů Odborné komise bylo přítomno 13. Pro přijetí návrhu komise je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech stálých členů.

Dále se s přítomnými zástupci politických subjektů působících v Poslanecké sněmovně diskutovala Cestovní mapa české důchodové reformy. V diskuzi se vyhranily tři základní přístupy: formulace věcných a zdůvodněných odpovědí na položené otázky; důvěra vyslovená v Odbornou komisi pro důchodovou reformu, že vhodná řešení nalezne sama; mlčení.

Byla otevřena i diskuze o možné úpravě náhradních a vyloučených dob rodičům pečujícím o více dětí.

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminKomise neschválila návrhy k valorizaci důchodů

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *