Valenčík: Důchodová reforma

Admin HLP Leave a Comment

Valorizace

Jestliže má vzniknout nová důchodová reforma, měla by řešit všechny body, které se až doposud pouze záplatovaly, nebo jen odkládaly. Všichni přiznávají, že průměrný důchod neustále klesá, k průměrné mzdě ve státní sféře. Lidé  ti co reformu navrhuji, podávají návrhy, které neřeší ono vzdalování se mezd a důchodů od sebe. Jestliže byl průměrný důchod k průměrné mzdě v roce 1990 – 60 % a dnes je pouze – 40 %, potom je zde propad, který již nemůže pokračovat a musí se za každou cenu zastavit. Zastavit se to podaří pouze zákonem, který říká, že důchody se budou každý rok valorizovat o to samé %, o jaké % se navyšují platy ve státní sféře. Toto je jediný způsob, jak zabránit tomu, aby si státní sféra navyšovala platy, bez ohledu na důchodce. Důchodci jsou rovněž součástí státní sféry a tak ve státní pokladně při navyšování  mezd o 8 %, musí být i peníze pro valorizaci důchodů o 8 %. Toto je jediná cesta, jak zabránit ještě dalšímu  vzdalování se.

Současné návrhy RSČR, řeší tento problém pouze částečně a  vládní rozhodnutí o tom, že vláda může navýšit důchody, když uzná za vhodné, je pouze forma příslibu. Jestliže se současné důchody vyplácejí podle průběžného systému a ten pořád platí, znamená to že současní důchodci mají právo, pobírat průměrné důchody, které by odpovídaly o  60 % k průměrné mzdě ve státní sféře. Tito důchodci na to mají nárok, změnit to může pouze nový způsob důchodové reformy a to pouze pro nové ročníky. Dokud platí starý průběžný systém, není ho možné nechat padnout z 60 %, na 40 %, pokud k tomu není stát přinucen, nějakou finanční krizi, nebo živelnou pohromou. Ovšem jestliže si stát, pro své zaměstnance, zvedá platy o 5 – 10 % a touto mzdovou politikou, nechal padnout průměrné důchody k průměrné mzdě za posledních 25 let z 60 %, na 40 %, tak by se tato otázka měla okamžitě začít řešit a to třeba i soudně.

Jestliže rostou mzdy, rostou i odvody do důchodového koše a musí růst i valorizace důchodů. Pokud bude platit průběžný důchodový systém, musí se stát postarat o to, aby bylo v důchodovém koši vždy dost peněz, na valorizaci důchodu. Pokud stát nebude mít na valorizaci důchodu peníze, neměl by navyšovat mzdy ve státní sféře. To že výše našeho  průměrného důchodu, v EU zaujímá předposlední místo v pořadí, je k zamyšlení.

Staro- vs. novodůchodce

Jestliže je u nás provozován průběžný důchodový systém, měla by valorizace zabezpečovat jeho růst tak, aby novodobé důchody, nerostly rychleji než ty staré.  Chci tím říct toto, každému  důchodci je podle výše platu a odpracovaných let, vypočten důchod a jeho výše, zastává i v % pořadí důchodů, určité %. Toto jeho %, které udává výši jeho mu vypočtenému důchodů, které staro-důchodce obdržel např. v roce 2 000, by při porovnání se stejným %, nového důchodů z roku 2 016, měl mít stejně vysoký důchod, kde by tuto shodnou výši, hlídala průběžně valorizace. Není možné odstupem času, reagovat na růst cen tím, že stát zvedne platy a následně nové důchody,  aniž bychom totéž udělali, u starých důchodů. Tuto křivdu, které se stát vědomě dopustil na těchto bezbranných starých lidech, by měl urychleně dorovnat.

Staro-důchodci, mají za stejný počet odpracovaných let, mnohem nižší důchody než současní  důchodci. Při způsobu výpočtu nových důchodů, kde se reagovalo na vyšší mzdy, se zcela zapomnělo na staro-důchodce, kteří jsou vystaveni se svým nízkým důchodem, čelit dnešním vysokým životním nákladům. Těmto lidem by měl být podle odpracovaných let (a všech pro důchod potřebných parametrů ) upraven důchod na hodnotu dnešních důchodů. Není přece možné,  aby staro-důchodce kterému byl přiznán průměrný důchod, se k dnešnímu průměrnému  důchodu, propadl na 1/3. Postavení jeho pozice, tedy průměrného důchodu, by mělo byt trvalé, až do konce jeho života. Valorizace důchodů, by měla takto tuto otázku řešit. Není přece možné, reagovat na vyšší ceny navýšením platu a potom vytvořením vyšších důchodů, pouze pro novodobé důchodce. Jestliže dojde ke změně výpočtu a tudíž i výše důchodů,  musí se do této úpravy, zapracovat i staré důchody na stejné navýšení.

________________

Autor poskytl souhlas se zveřejněním příspěvku na webových stránkách Odborné komise pro důchodovou reformu. Příspěvek nevyjadřuje názor Odborné komise pro důchodovou reformu, nýbrž pouze osobní názory a zkušenosti autora. Příspěvek neprošel jazykovou ani věcnou korekturou.

 

 

AdminValenčík: Důchodová reforma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *