tiskovazprava thumbnail

Návrh na změnu parametrů valorizace důchodů schválen

Admin AKT, TK Leave a Comment

Na dnešním šestnáctém jednání Odborné komise pro důchodovou reformu byl předsedou druhého pracovního týmu Tomášem Kučerou představen návrh valorizace ve znění:

 „Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností.

 V případě, že by však tento index měl nižší hodnotu než index růstu spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností důchodců, potom ke stanovení minimální valorizace procentní výměry důchodů komise navrhuje použít index růstu spotřebitelských cen domácností důchodců.

 Zároveň komise navrhuje stanovit minimální valorizaci průměrného starobního důchodu představující úhrn částky, o kterou se zvýší základní výměra důchodu, a částky, o kterou se zvýší procentní výměra důchodu, ve výši součtu stanoveného růstu spotřebitelských cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy.“

 Předkladatelé argumentovali, že předložený návrh je veden snahou, aby důchody:

„1. byly důstojné, tj. chránily své příjemce před chudobou;

2. byly spravedlivé ve smyslu jejich zásluhovosti, tedy aby svou výší odrážely výši předcházejících přímých finančních odvodů do systému;

3. zprostředkovaly účast důchodců na růstu blahobytu společnosti;

4. nenarušovaly dlouhodobou finanční udržitelnost důchodového systému v rámci veřejných financí.“

Návrh byl schválen v poměru 15 pro, 1 proti a 1 se zdržel. Návrh bude podstoupen Ministerstvu práce a sociálních věcí a následně vládě.

Jednání Odborné komise pro důchodovou reformu navázalo na dopolední jednání představitelů politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k pokračování práce na návrzích důchodové reformy. Na jednání byly diskutovány možnosti rozšíření politického konsenzu o základních cílech pokračování důchodové reformy a o cestách jejich dosahování v dlouhodobějším časovém horizontu.

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminNávrh na změnu parametrů valorizace důchodů schválen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *