IMG_9091

Přehled návrhů Odborné komise pro důchodovou reformu

Admin AKT Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu za dobu své činnosti od jara 2013 schválila a dále postoupila vládě několik návrhů. Zde je jejich výčet včetně odkazů na samotné návrhy. Návrhy jsou tříděny dle toho, jak to s nimi dopadlo poté, co opustily půdu naší komise.

Návrhy schválené vládou a promítnuté do přijatých zákonů

I. pilíř

Realizace: Promítnuto do zákona č. 203/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony; ve Sbírce zákonů uveřejněn dne 12. 7. 2017.

II. pilíř

Realizace: Promítnuto do zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření; ve Sbírce zákonů uveřejněn dne 28. 12. 2015.

III. pilíř

  • Osvobození od daně z příjmů i na výplaty penzí na dobu určitou, prováděné po dobu nejméně 10 let
  • Možnosti stát se účastníkem doplňkového penzijního spoření bez omezení věkem
  • Zvýšení limitu pro kolektivní investování do standardních fondů z 35 na 40% (nakonec zvýšeno na 60%) a do speciálních fondů z 5 na 10% (nakonec zvýšeno na 20%) z hodnoty majetku v účastnickém fondu
  • Změna způsobu správy doplňkového kapitálu
  • Změna pravomocí ČNB při odjímání povolení z důvodu neplnění stávajících zákonných požadavků

*Všech těchto pět návrhů je podrobněji popsáno na str. 6 v Závěrečné zprávě o činnosti v roce 2014.

Realizace: Promítnuto do zákona č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření; ve Sbírce zákonů uveřejněn dne 28. 12. 2015.

Návrh schválený vládou  a předaný k projednání v Parlamentu ČR

I. pilíř

Realizace: Dne 5. 4. 2017 schválila vláda návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh zákona byl postoupen Poslanecké sněmovně Parlamentu k projednání jako sněmovní tisk č. 1096.

Návrh, jehož projednávání bylo přerušeno na úrovni vedení MPSV

I. pilíř

Návrh zpracovaný a zaslaný panu předsedovi vlády ČR do jeho rukou na jeho žádost dne 15. 5. 2017

I. pilíř

Realizace: Dokument Hledání vyváženějšího způsobu valorizace penzí, obsahující dvě varianty snížení závislosti absolutní výše valorizace na aktuální výši daného důchodu.

 

Odborná komise pro důchodovou reformu v čele s jejím předsedou Martinem Potůčkem se snažila vést permanentní diskuze o politických mantinelech pokračování důchodové reformy mezi reprezentanty politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Pro tyto účely vznikly materiály Cestovní mapa české důchodové reformy (1. prosince 2015) a Přehled pozic politických stran a hnutí k Cestovní mapě české důchodové reformy (30. listopadu 2016).

 

 

AdminPřehled návrhů Odborné komise pro důchodovou reformu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *