IMG_9091

Přehled návrhů Odborné komise pro důchodovou reformu

Admin AKT Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu za dobu své činnosti od jara 2013 schválila a dále postoupila vládě několik návrhů. Zde je jejich výčet včetně odkazů na samotné návrhy. Návrhy jsou tříděny dle toho, jak to s nimi dopadlo poté, co opustily půdu naší komise.

Návrhy schválené vládou a promítnuté do přijatých zákonů

I. pilíř

II. pilíř

III. pilíř

  • Osvobození od daně z příjmů i na výplaty penzí na dobu určitou, prováděné po dobu nejméně 10 let
  • Možnosti stát se účastníkem doplňkového penzijního spoření bez omezení věkem
  • Zvýšení limitu pro kolektivní investování do standardních fondů z 35 na 40% (nakonec zvýšeno na 60%) a do speciálních fondů z 5 na 10% (nakonec zvýšeno na 20%) z hodnoty majetku v účastnickém fondu
  • Změna způsobu správy doplňkového kapitálu
  • Změna pravomocí ČNB při odjímání povolení z důvodu neplnění stávajících zákonných požadavků

*Všech těchto pět návrhů je podrobněji popsáno na str. 6 v Závěrečné zprávě o činnosti v roce 2014.

Návrh schválený vládou  a předaný k projednání v Parlamentu ČR

I. pilíř

Návrh, jehož projednávání bylo přerušeno na úrovni vedení MPSV

I. pilíř

Návrh pracovního týmu 2, zpracovaný a zaslaný panu předsedovi vlády ČR do jeho rukou na jeho žádost dne 15. 5. 2017

I. pilíř

 

Odborná komise pro důchodovou reformu v čele s jejím předsedou Martinem Potůčkem se snaží vést permanentní diskuze o politických mantinelech pokračování důchodové reformy mezi reprezentanty politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Pro tyto účely vznikl materiál Cestovní mapa české důchodové reformy (1. prosince 2015).

 

AdminPřehled návrhů Odborné komise pro důchodovou reformu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *