Návrh na úpravu krácení předčasných důchodů

Admin HLP Leave a Comment

Zdůvodnění :

Lidé kteří odcházejí do předčasného důchodu, čini tak proto, že přišli ještě před nárokem na důchod, o práci a žádnou jinou nesehnali. Žit 3 roky pouze  z minimální sociální dávky, tak dlouhou dobu nelze a tak požádaji o předčasný důchod.

Stát ovšem od těchto lidi, chce celou částku, kterou jim předčasně poskytne zpět, formou trvaleho krácení duchodu (o určenou měsíční částku, kterou se jim krátí  důchod, až do konce jejich života ).

Stát nebere v úvahu tu skutečnost, že odchodem do předčasného důchodu, těmto lidem již nemusí vyplácet onu sociální dávku měsíčního  životního minima,(3.410  Kč, mesíčně,  jako těm co zůstanou   na podpoře a počkají si, na řádný důchod  )  která by za 3 roky znamenala 122.760 Kč.

Přesto že stát ušetří 122.760 Kč, tuto částku od předčasných důchodců si formou krácení jejich důchodů, nechává uhradit, aniž by jim ji vyplatil. Je to od státu naprosto nedůstojný postup a mělo by se to změnit.

-

Navrhovaná úprava předčasných důchodů ( kde je jako přiklad o 3 roky ):

1, Stát by měl od celkové částky předčasného důchodu za první 3 roky,

odečíst částku 122.760 Kč a zbytek by si předčasný duchodce uhradil formou krácení jeho důchodů, onou měsíční částkou krácení.

Jako příklad :

- Celková častka k úhradě za 3 roky

                             .              = 300.000 Kč.

- Odečtena částka             – 122.760 Kč.

- Zůstatek k úhradě          = 177.240 Kč.

2, Částku 177.240 korun bude předčasný duchodce formou krácení duchodu o měsíční částku,  splácet

tak dlouho, až ji splatí.

Po splaceni celé částky- 177.240 Kč, začne stát tomuto důchodci vyplacet již nekrácený důchod v plné výši.

Tímto dnem, dojde i valorizaci oné měsíční částky ( o kterou byl důchod celou dobu kracen ) na hodnotu současného data.

Veřím že toto je ta jediná cesta, jak tuto křivdu napravit.

Tato úprava se bude týkat všech předčasných důchodců, kterým je dnes důchod, tímto způsobem krácen a jsou ještě naživu.

Protože krácení důchodu bude ještě pořád vysoké, nebude to nijak lákat zájemce o předčasné důchody.

Dušan Valenčík

________________

Autor poskytl souhlas se zveřejněním příspěvku na webových stránkách Odborné komise pro důchodovou reformu. Příspěvek nevyjadřuje názor Odborné komise pro důchodovou reformu, nýbrž pouze osobní názory a zkušenosti autora. Příspěvek neprošel jazykovou ani věcnou korekturou.

 

AdminNávrh na úpravu krácení předčasných důchodů

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *