tiskovazprava thumbnail

Komise se sešla na svém posledním jednání

Admin AKT, TK Leave a Comment

Dne 14. září se na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR sešla Odborná komise pro důchodovou reformu po sedmnácté naposledy. Zrekapitulovala své působení od roku 2014 do současnosti.

Předseda komise Martin Potůček předložil závěrečnou zprávu o činnosti, kde je shrnut vývoj jednotlivých návrhů komise a popsány všechny další aspekty jejího působení jako například orgány komise, spolupráci s politiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem financí ČR či působení ve veřejném prostoru. Zároveň vedoucí pracovních týmů představili souhrny činností jednotlivých orgánů komise. Vít Samek předložil shrnutí práce prvního pracovního týmu, který navrhl zrušení II. pilíře a dále projednával parametrické změny III. pilíře.  Představena byla i práce druhého pracovního týmu, který od počátku vedl Tomáš Kučera a který řešil téma důchodového věku a valorizace důchodů. Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem byly tématem práce třetího pracovního týmu, v jehož čele stál Otakar Hampl.

V rekapitulaci práce komise se však nevedla diskuze pouze o deseti předložených a schválených návrzích, z nichž osm se posléze promítlo do znění dnes platných zákonů. Velice důležitým přínosem činnosti komise bylo i zkvalitnění obsahu diskuze o důchodové reformě ve veřejném prostoru.

Zároveň byl na dnešním jednání představen Tezaurus problémů a návrhů k pokračování důchodové reformy, který mají členové a členky komise možnost do konce září připomínkovat, poté bude zveřejněn na webu komise. Komise během své činnosti upozornila na celou řadu problémů a možností jejich řešení, které sice nebyly rozpracovány až do návrhů legislativních norem, ale s nimiž se budou muset vyrovnávat a o nichž budou rozhodovat vlády budoucí. Martin Potůček doplnil, že „koncepční práce na důchodové reformě si i v budoucnu vyžádají podpůrný institucionální rámec, který usnadní výměnu názorů a bude směřovat ke stále širší celospolečenské shodě o tom, jakým směrem se v budoucnu ubírat.“

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminKomise se sešla na svém posledním jednání

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *