tiskovazprava thumbnail

Odborná komise nové vládě předkládá Tezaurus problémů a návrhů k pokračování důchodové reformy

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu zakončila svoji činnost dnešním tiskovým briefingem předsedy komise Martina Potůčka, na kterém byl představen Tezaurus problémů a návrhů k pokračování důchodové reformy. Martin Potůček, hlavní autor materiálu v úvodu píše:

“V průběhu činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu v letech 2013–2017 jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že důchodová reforma je a bude kontinuálním procesem, reagujícím, hůře nebo lépe, na měnící se sociální a ekonomické podmínky, vývojové trendy a budoucí výhledy života české společnosti a jejích občanů. Vyplývá to z pokroku poznání složitých procesů, souvisejících se zabezpečováním na stáří u nás, a může být inspirováno řešením podobných problémů a situací jinde ve světě. Jen menší část shromážděných poznatků se nám podařilo promítnout do návrhů, které schválila koaliční vláda a které parlament promítl do nových zákonů.1 Kromě těch našich návrhů, které dosud nebyly promítnuty do platných zákonů, proto v tomto tezauru nabízíme ke kritické úvaze a inspiraci celou řadu dalších podnětů a inspirací pro pokračování české důchodové reformy. Jak v podobě upozornění na dysfunkce a problémy českého důchodového systému, tak při hledání (leckde i variantních) způsobů, kterými by bylo možno se s nimi vypořádat. Do přílohy zařazujeme část věnovanou inspiracím z našich stálých seminářů. Nemohli jsme pominout ani celou řadu dalších podnětů, které jsme obdrželi od samotných občanů. Věříme, že tento dokument přispěje k tomu, aby práce na reformě českého důchodového systému byly méně než v minulosti zatěžovány neproduktivní diskontinuitou, aby byla omezena případná nedorozumění a aby bylo dále rozšiřováno pole odborného a politického konsenzu o tom, kam a jak postupovat dále.”

Celý tezaurus si online můžete přečíst zde.

AdminOdborná komise nové vládě předkládá Tezaurus problémů a návrhů k pokračování důchodové reformy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *