Konečný: Důchodová reforma

Admin HLP Leave a Comment

Dobrý den, Omlouvám se, že si dovoluji Vám napsat můj osobní názor na prodlužování věku obyvatel na nárok důchodu. Já sám jsem již v důchodu a pro mě budoucí změny se netýkají, ale přesto chci vyjádřit svůj názor na připravovanou důchodovou reformu. Jak se zdá, budoucí generace důchodců se nevyhne zvedání věku pro nárok na důchod až někam k 70 letům. Jsou povolání např. v akademické sféře, kdy znám ze svého okolí, že je možno pracovat až k 80 letům života, dokonce si myslím, že takto duševně aktivní pracovní život prodlužuje životní svěžest a délku takového člověka. Ale jsou mnohá povolání, které to neumožňují. Myslím si, kdyby se umožnilo využít takového pravidla, jak níže navrhuji, nebylo by to možná pro většinu pracujících obyvatel s prodlužování věku do důchodu tak odmítavé a neakceptovatelné. Můj návrh spočívá v jednoduchém principu: V součastné době se vypočítává důchod dle odpracovaných let a skutečného přepočítaného výdělku dle inflace v tom či kterém roce, s tím že je tam zabudován princip solidarity. Přepočítaný výdělek se povinně vyhodnocuje až do téměř posledního dne pracovního poměru před dnem nástupu do důchodu. Moje myšlenka umožňující méně bolestivé prodloužení povinného věku do důchodu je tato: Přepočítaný výdělek pro stanovení výše důchodu by se povinně vyhodnocoval jen do určitého věku žadatele o důchod, např. do 60 let, (nebo, co by určila komise ,či nějaká vyhláška na určité období na základě nějakého objektivního vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel ), nebo po tomto stanoveném datu, dle toho, co by bylo pro výpočet důchodu konkrétního žadatele výhodnější. Ten, který hákuje někde velmi fyziky namáhavé práci na stavbě, či nemůže vykonávat již se zdravotních důvodů své celoživotní povolání ( např. řidič autobusu), by se svobodně či na lékařské doporučení rozhodl po tomto rozhodném stanoveném datu, zda ještě může vykonávat dále to své celoživotní namáhavé povolání, na základě takového svobodného rozhodnutí, započítala by se i tato případná další doba v hlavním povolání do velikosti důchodu, nebo se rozhodne, že již nestačí na součastné vykonávané povolání a přejde na nějakou méně namáhavou práci. A toto další období v méně placené zaměstnání by již nemělo vliv na výši budoucího důchodu. V tomto věku jsou většinou děti už samostatné a finančně nezávisle na rodičích, má již každý žadatel zpravidla vybudován a zařízen svůj domov, tedy je i menší nutná potřeba na finanční příjem. Tím , že přejde občan na méně namáhavou práci s menší finanční odměnou, je možno prodloužit jeho aktivní pracovní život . Na druhou stranu bude moci takový dále pracující občan mít větší finanční příjem, než by měl pravděpodobně i jako důchodce. A bylo by zaručeno, že se mu nebude krátit důchod za období , kdy už nebyl fyzicky, či zdravotně schopen podávat plný výkon jako ve svém předchozím fyzicky namáhavém pracovním povolání. Při tom by stále platil daně, odvody na sociální, či zdravotní pojištění, a nebyl by i v tomto dalším období zátěží pro stát, kdy by musel být dán např. do invalidního důchodu, pro neschopnost vykonávat dosavadní povolání, či jinak sociálně zabezpečen na náklady státu , nebo by musel za součastné právní úpravy pracovat do úplného padnutí, pokud by si nechtěl snížit citelně budoucí důchod. Je tu i nebezpečí případného ohrožení života svého i spoluobčanů při výkonu takového povolání ve vyšším věku, kdy je nutno mít i zcela v pořádku své duševní i fyzické schopnosti. Např. obsluha nějakých strojů s rotujícími díly , či řízení motorových vozidel.
Já myslím, že to mé variabilní finanční řešení při prodloužení věku odchodu do důchodu stojí i za uvážení ve Vaší důchodové komisi. Je to jen můj osobní názor, který lze i různě modifikovat a upravovat . Přeji úspěšné vyřešení tohoto nesnadného společenského a hlavně finančního problému.

Pavel Konečný

________________

Autor poskytl souhlas se zveřejněním příspěvku na webových stránkách Odborné komise pro důchodovou reformu. Příspěvek nevyjadřuje názor Odborné komise pro důchodovou reformu, nýbrž pouze osobní názory a zkušenosti autora. Příspěvek neprošel jazykovou ani věcnou korekturou.

AdminKonečný: Důchodová reforma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *