Valenčík: Řešení pro důchodce samotáře

Admin HLP Leave a Comment

Dnes a denně se o tom hovoří, stát to přiznává a nikdo s tím nic nedělá. Každý ví, že důchodci žijící osamoceně, mají daleko vyšší náklady na domácnost a že je to pro ně z průměrného důchodu, neutažitelné. Tito důchodci když utratí poslední své úspory, jsou nuceni jit se doprošovat na sociálku a každý měsíc prokazovat na co potřebují od sociálky ony peníze, které potřebují na utažení skromné domácnosti. Pro mnohé je to tak nedůstojný proces, že tam raději nejdou a živoří.
Přitom by tady bylo daleko jednodušší a důstojnější řešení. Stát by měl udělat audit na téma, jak žijí naši důchodci a jak živoří důchodci samotáři. Tento rozdíl nákladů (který je nejméně 2-3 tisíce korun měsíčně) by stát měl přidat všem důchodcům samotářům, k jejich dosavadnímu důchodu.
Tady by nešlo vůbec o nějaké obrovské sumy, které by stát musel do toho vložit, šlo by v podstatě o to, že jde o peníze, které si tito důchodci, musí jit vyžebrat na sociálku. Šlo by tady o změnu vyplácení podpory pro důchodce samotáře, důstojným způsobem. Tito lidé jsou již v poslední etapě svého života a jejich postavení se již nezmění. Jestliže stát uznává, že tito lidé podporu potřebují, proč by jim to nemohl dat tímto důstojnějším způsobem. Přinejmenším by ušetřil na sociálkách administrativu. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že tady by nešlo o změnu nízkých důchodu na určité minimum, ale pouze o přiznání podpory o jednotnou částku (2000 kč) každému důchodci, který žije osamoceně k jejich dosavadnímu důchodu, za účelem dorovnáni podpory na zvýšené náklady pro důchodce samotáře. Aby toto opatření splnilo poslání a přitom nebylo nákladné, tuto částku by stát připsal všem důchodcům samotářům, kteří nedosahují na průměrný důchod. Domnívám se, že toto skromné a současně důstojné opatření, by stát měl udělat neprodleně a nemusel by čekat na to, až se vytvoří nová důchodová reforma. Neprodleně proto, že tato věc je tak jasná a že tito lide to potřebují již zítra. Věřím, že komise, která se tímto zabývá, bude stejného názoru.

Každý důchodce, který žije sám a chtěl by získat příplatek pro důchodce samotáře, by musel čestně vyplnit dotazník, ve kterém by musel prokázat:

- že je svobodný, rozvedený, nebo vdovec.

- že žije v bytě sám, že sám platí náklady na byt a že v bytě nemá žádného spolubydlícího, který mu platí podnájem.

- že kromě důchodu, který nepřesahuje průměrný důchod, nemá žádné jiné pravidelné finanční příjmy.

- to že je v byte sám, by si musel nechat potvrdit na evidenci obyvatel v obci.

- toto vše by podepsal jako čestné prohlášení, že v případě změn, které by změnily jeho sociální stav, v bodech pro získání tohoto příplatku, toto neprodleně oznámí na MPSV. V případe, že by tento příplatek čerpal neoprávněně, musel by celou přeplacenou částku vrátit, formou splátek z důchodu.

Tento dotazník jako čestné prohlášení, by  byl MPSV zasílán k vyplněni pro kontrolu, například každé 3 roky. Státu by tento způsob výplaty trvalého příplatku k důchodu pro důchodce samotáře, usnadnil administrativu s tím spojenou, protože možná, že ještě vyšší částky, těmto lidem, stejně vyplácí za účelem podpory na bydlení, topení a jiných dávek. Tímto způsobem by tito staří lidé, neměli dojem, že jdou žebrat.

Dušan Valenčík

________________

Autor poskytl souhlas se zveřejněním příspěvku na webových stránkách Odborné komise pro důchodovou reformu. Příspěvek nevyjadřuje názor Odborné komise pro důchodovou reformu, nýbrž pouze osobní názory a zkušenosti autora. Příspěvek prošel věcnou korekturou.

 

AdminValenčík: Řešení pro důchodce samotáře

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *