Příběh o pozůstalostním důchodu

Admin HLP Leave a Comment

Dobrý den vážená komise,
ráda bych Vám napsala svoji připomínku, která se sice netýká starobního důchodu, ale důchodu vdovského, který je určitě součástí tohoto zákona.
Je mi v současné době 52 let. V roce 2011 mi zemřel manžel, tj. bylo mi 49 let a jemu 51 let. Byl zdravý, celý svůj život nebyl nemocný, nepamatuji si, že by pobíral nemocenské dávky. Ráno jsme jeli spolu do práce, v půl čtvrté odpoledne jsem s ním mluvila telefonem, na nic si nestěžoval. Když jsem přišla o hodinu a půl později domů, tak již nežil. Prý plicní embolie. Nebudu Vám líčit, čím jsem si prošla. Bylo to něco, s čím jsme absolutně nepočítali, měli jsme ještě spousty plánů…..
Vzhledem k tomu, že jsem člověk, který myslí dopředu, měli jsme sice hypotéku, ale ošetřené to bylo u obou životním pojištěním a proto jsem naštěstí zůstala bez dluhů, ale s rozestavěným domkem. Pomohly mi děti, takže jsme vše zvládli.
Rok jsem pobírala pozůstalostní důchod. Samozřejmě mi to hodně pomohlo, nebylo to vůbec jednoduché žít z jednoho platu, když jsme předtím vydělávali dva. Ale naučila jsem se to.
Když jsem byla o pozůstalostní důchod žádat, řekla mi paní, že jsem jedna z těch, která bude brát důchod po manželovi jeden rok a pak už nikdy nedostanu ani korunu. Nevěnovala jsem tomu tenkrát velkou pozornost, měla jsem jiné starosti.
Nyní ale mám problém, jako asi skoro každý v mém věku. V zaměstnání nám sáhli na mzdu, s tím, když by se nám to náhodou nelíbilo, tak můžeme jít někam jinam. Ale kam? Když je Vám 52 let, tak Vás již nikde nechtějí a zaměstnavatel to velice dobře ví. Do starobní důchodu bych měla odejít v 63 let a 2 měsících. Což je hodně daleko.
Vzhledem k tomu, že obě moje švagrové pobírají pozůstalostní důchod po svým manželích, a to od svých 55 let, začala jsem se zajímat o to, jak to vlastně bude se mnou. A pak přišel šok, když mi přišla na můj dotaz na ČSSZ odpověď. Viz. níže
Podle § 50 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Podle odst. 2 tohoto paragrafu má po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nárok na vdovský důchod vdova, která
- pečuje o nezaopatřené dítě; – pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost); – pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost); – je invalidní ve třetím stupni;
- nebo dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Důchodový věk muže stejného data narození stanovený podle § 32 zákona je 64 let a 6 měsíců. Věku o 4 roky nižšího dosáhnete 28. 10. 2022. Váš důchodový věk, jako ženy narozené 28. 4. 1962, která vychovala 2 děti, je v souladu s § 32 odst. 2 zákona, 63 let a 2 měsíce a dosáhnete jej 28. 6. 2025. Z uvedeného vyplývá, že při případném posouzení splnění této zákonné podmínky bude zohledněno dosažení věku o 4 roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození stanovený podle § 32 zákona.
Ve svém podání uvádíte, že Vám nárok na vdovský důchod zanikl po uplynutí jednoho roku od smrti manžela, který zemřel 30. 11. 2011. Pokud zanikne nárok na vdovský důchod a ve lhůtě pěti let od zániku nároku na tento důchod nastanou zákonem taxativně vymezené skutečnosti (viz § 50 odst. 2 zákona), na základě kterých náleží vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku od smrti manžela, vznikne nárok na vdovský důchod znovu. V této souvislosti je třeba uvést, že splnění zákonných podmínek obnovení nároku na vdovský důchod je možné posoudit pouze na základě písemné žádosti.
Pokud zanikne nárok na vdovský důchod a ve lhůtě pěti let od zániku nároku na tento důchod nastanou zákonem taxativně vymezené skutečnosti (viz § 50 odst. 2 zákona), na základě kterých náleží vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku od smrti manžela, vznikne nárok na vdovský důchod znovu.
Tzn. že pokud by můj manžel zemřel 4 roky (pokud tomu dobře rozumím) předtím, než by byl důchodový věk muže stejného data narození jako já, tak bych pozůstalostní důchod pobírala. Protože ale zemřel dřív, nemám nárok. Přijde mi to jako strašná nespravedlnost. Jaký je rozdíl mezi mnou nyní a mezi ženou, které by zemřel manžel až by jí bylo 59 let a ne 49? Velký!!!! Kdybychom byli celou tu dobu dva, měli bychom vyšší příjem a mohli bychom se i připravit na důchod, byli bychom na vše dva. Takhle bojuji o práci, bojuji s penězi, starám se, abych byla zdravá, ale jsem na vše sama a stát mě za to, že jsem přišla o manžela takhle brzy, ještě potrestá, že nebudu brát pozůstalostní důchod? Nikdo nezohlední to, že celý svůj život oba pracujeme, nejsme nemocní, odvádíme sociální i zdravotní pojištění i daně.
Byla bych velice ráda, kdyby se někdo začal zajímat o to, proč je zákon takto postavený, proč diskriminuje určitou věkovou kategorii? Lze toto řešit v úpravě nového důchodového zákona, kterým je Vaše komise pověřena?

________________
Autorka poskytla souhlas se zveřejněním příspěvku na webových stránkách Odborné komise pro důchodovou reformu. Příspěvek nevyjadřuje názor Odborné komise pro důchodovou reformu, nýbrž pouze osobní názory a zkušenosti autorky. Příspěvek neprošel jazykovou ani věcnou korekturou.

AdminPříběh o pozůstalostním důchodu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *