tiskovazprava thumbnail

Odborná komise pro důchodovou reformu diskutovala o možnostech ukončení II. pilíře

Admin TK Leave a Comment

Ukončení II. penzijního pilíře bylo hlavním tématem třetího jednání Odborné komise k důchodové reformě vedené prof. Martinem Potůčkem.

„Stojí před námi obtížný úkol. Nalézt takovou budoucí podobu důchodového systému, která se nebude měnit ze dne na den, ale která dá občanům naší země jistotu, že ve stáří neskončí na mizině, která bude štědřejší k těm, za nimiž je nepřehlédnutelný kus odvedené práce, a která nebude nespravedlivě znevýhodňovat jedny na úkor druhých. Máme tak učinit na základě široké společenské shody. A to je možná ještě obtížnější úkol než ten první.“

Takto zní úvodní slova dopisu, který předseda komise Martin Potůček rozeslal před několika dny všem členům a na který navázal formulář ohledně preferovaných témat úkolů. Odborná komise stále stojí na samotném prahu společné dlouhodobé práce, a proto se věnují otázkám ohledně organizace práce.

Prof. Jaroslav Vostatek přednesl vlastní prezentaci „Modely starobních penzí a jejich financování“, pro inspiraci k práci členů odborné komise.

Radek Urban, jako zástupce Ministerstva financí ČR představil jednotlivé varianty ukončení II. pilíře, o kterých se následně vedla odborná diskuze. Mezi diskutovanými tématy byly například jednotlivé fáze procesu ukončení II. pilíře, možné právní komplikace s tím spojené, postoje zapojených penzijních společností či vyjádření zástupců České národní banky. Jednání odborné komise bude pokračovat 19. června 2014 od 13:00.

Předseda odborné komise prof. Martin Potůček bude zítra, tj. 5. června 2014 reprezentovat Českou republiku v Bruselu na jednání, jež pořádá každoročně Evropská komise. Bude prezentovat stanovisko České republiky k návrhu Doporučení Rady EU k vývoji českého důchodového systému.

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminOdborná komise pro důchodovou reformu diskutovala o možnostech ukončení II. pilíře

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *