tiskovazprava thumbnail

Odborná komise pro důchodovou reformu poprvé jednala v úplném složení

Admin TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu jednala ve čtvrtek na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí v kompletním složení. Zástupci politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR a odborné veřejnosti si ujasnili Mandát komise, jehož cíle plynou z programového prohlášení vlády a koaliční smlouvy a vyjádřila se i k dalším podkladům, které budou řídit její práci, tj. ke svému Statutu a Jednacímu řádu.

Komise bude usilovat o nalezení konsenzuálních návrhů na pokračování důchodové reformy. Tam, kde nebude možné dosáhnout úplné shody, budou moci její členové vyjádřit svůj nesouhlas případně i jeho důvody v zápise ze zasedání.

Reprezentanti politických stran byli doplněni o odborníky z řad demografů, sociologů a ekonomů, kteří byli vybráni po vzájemné dohodě předsedy komise Martina Potůčka a politických stran. Diskuze se zúčastnili zástupci odborových a zaměstnavatelských organizací, zástupci České národní banky, Českého statistického úřadu, Rady seniorů ČR, Asociace penzijních společností a České asociace pojišťoven.

„Před naší odbornou komisí stojí obtížná úloha: v dorozumění všech hlavních politických sil v zemi a odborníků nalézt takový způsob změn českého důchodového systému, který zajistí důchodcům důstojný život, posílí princip ekvivalence, narovná transfery mezi rodinami a společností a zamezí jeho neuváženým změnám po každých sněmovních volbách,“ shrnul předseda odborné komise Martin Potůček.

Diskuze se soustředila na návrh kritérií pro ukončení II. pilíře. Účastníci dnešní diskuse se shodli na potřebě reflektovat uplatnění principů solidarity a zásluhovosti ve vztahu k celému budoucímu důchodovému systému.

Další zasedání odborné komise je naplánováno na středu 4. června.

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminOdborná komise pro důchodovou reformu poprvé jednala v úplném složení

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *