tiskovazprava thumbnail

Předložen způsob ukončení důchodového spoření

Admin AKT, TK Leave a Comment

Nejdůležitějším výstupem, který dnes Odborná komise pro důchodovou reformu vypracovala a schválila, je návrh na způsob ukončení důchodového spoření (II. pilíře), ale dovolená ji nečeká. Již byly diskutovány návrhy na změny III. pilíře, hranice věku odchodu do důchodu, problematika transferů mezi rodinou a společností atd.

Vít Samek, vedoucí prvního pracovního týmu, shrnul, že „mandátem této komise není diskutovat, zda zrušit, nebo nezrušit II. pilíř, to vláda již rozhodla ve svých programových dokumentech. Zdůrazňuji tedy, že ne všichni souhlasí s ideou zrušení důchodového spoření, například Vladimír Bezděk z Asociace penzijních společností veřejně vyjádřil nesouhlas s tímto krokem, ale snažili jsme se na poli prvního pracovního týmu nalézt ideální technické řešení, které by vyhovělo politickému zadání.“ Řízený proces ukončení II. pilíře se připravuje ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem financí ČR, Generálním finančním ředitelstvím, Českou správou sociálního zabezpečení a mnoha dalšími partnery. Odborná komise pro důchodovou reformu doporučí zakázat vstup nových účastníků do systému již ke dni platnosti zákona. První pracovní tým dospěl k názoru, že mechanizmus převedení prostředků z II. pilíře zpět do I. pilíře by byl neefektivní. Účastníci II. pilíře budou mít možnost si doplatit chybějící pojistné v I. pilíři sami. Podrobný, dnes schválený, návrh způsobu ukončení důchodového spoření naleznete na novém webu důchodové komise.

Odborná komise pro důchodovou reformu hlasovala o většinovém stanovisku podle článku 2 svého Jednacího řádu ve znění: „Odborná komise pro důchodovou reformu předkládá v souladu se svým Mandátem vládě návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (II. pilíře).“ Jedenáct stálých členů hlasovalo pro, nikdo nehlasoval proti a pět stálých členů se zdrželo.

Tomáš Kučera shrnul výsledek jednání druhého pracovního týmu, který dospěl k tomu, že by bylo užitečné uvažovat o sjednocení věku odchodu do důchodu pro muže a ženy na úrovni 65 let v horizontu do roku 2030. Zároveň tento pracovní tým prozatím nenavrhuje zasahovat do současné legislativy, kdy hranice odchodu věku do důchodu je bez limitu.

Otakar Hampl sdělil, že třetí pracovní tým, který se zabývá transfery mezi státem a rodinou, zásluhovostí na pozadí fungování celého penzijního systému, má vydefinovány dílčí cíle a pracuje na sadě indikátorů. Některé indikátory jsou součástí simulačního modelu MPSV, některé je nutné vydefinovat nově. Zároveň pan Hampl uvedl, že jejich diskuze se nevede jen o reformě penzijního systému, ale i o blízkých oblastech jako je například míra zdanění práce.

Odborná komise pro důchodovou reformu plánuje na podzim uspořádat pracovní konferenci, jejímž cílem by mělo být diskutovat náměty dlouhodobého směřování české důchodové soustavy, seznámit účastníky s výsledky práce ustavených pracovních týmů a upřesnit další postup práce Odborné komise.

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminPředložen způsob ukončení důchodového spoření

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *