tiskovazprava thumbnail

Do III. pilíře je nutné vnést dynamiku a zapojit naplno zaměstnavatele

Admin AKT, TK Leave a Comment

Náměstek ministra financí Martin Pros sdělil, že MF ČR dospělo k závěru, že materiál „Návrh způsobu ukončení důchodového spoření (II. pilíře)“ připravený Odbornou komisí pro důchodovou reformu začátkem srpna by měl být předložen na vládu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vít Samek shrnul práci prvního pracovního týmu, který na základě několika podkladových materiálů jedná o zatraktivnění III. pilíře. Cílem je zhodnotit efektivnost jeho současné státní podpory. Součástí analýzy bude i zhodnocení reálných možností českých domácností spořit si na důchod. Vít Samek dodal: „Ti, co na to mají, budou ve III. pilíři spořit více. Ti, co na to nemají, si spořit nebudou moci dovolit, ale těm bude muset důchod v dostatečné výši nabídnout I. pilíř. Nejdůležitější je vnést do III. pilíře dynamiku a naplno zapojit zaměstnavatele.

Tomáš Kučera, vedoucí druhého pracovního týmu, který se zabývá hranicí odchodu věku do důchodu, sdělil závěr, že dnešní nastavení systému je dobré a nezdá se, že by v tuto chvíli bylo naléhavě nutné něco měnit, ale je třeba vytvořit mechanismus kontroly procesu zvyšování věku odchodu do důchodu. Pracovní tým bude diskutovat konkrétní parametry této kontroly, reagující na měnící a ekonomickou situaci občanů a státu. Co se týče zastropování odchodu věku do důchodu, demograf Tomáš Fiala připomněl návrh dynamického stropu, který by vycházel z pravděpodobné délky dožití tak, aby lidé byli v důchodu v průměru dvacet let. Předseda Odborné komise pro důchodovou reformu, profesor Potůček dodal, že „je nutné vytvořit takový mechanismus, jenž občanům zaručí, že jejich vláda bude zodpovědně zvažovat sociální a ekonomickou situaci v zemi a odpoví jim na otázku: ‚S jakou průměrnou dobou života v důchodu mohou počítat?‘“

Otakar Hampl, vedoucí třetího pracovního týmu, uvedl, že jeho tým pracuje na sjednocení metodiky pro vyčíslení transferů mezi státem a rodinou. Složité otázky, se kterými se musí třetí pracovní tým vyrovnávat, jsou například: zohlednění výchovy dětí, nastavěné rovných podmínek pro ženy a muže či vysoká míra zdanění, zejména nízkopříjmové, práce. Otázkou zůstává do jaké míry má podporu rodin s dětmi zprostředkovávat důchodový systém a do jaké míry ostatní složky sociálního systému.

Martin Potůček sdělil, že 13. listopadu se bude konat Pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu, jejímiž cíli bude: diskutovat náměty dlouhodobého směřování české důchodové soustavy, seznámit účastníky s výsledky práce ustavených pracovních týmů a upřesnit další postup práce důchodové komise.

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminDo III. pilíře je nutné vnést dynamiku a zapojit naplno zaměstnavatele

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *