tiskovazprava thumbnail

MPSV nenavrhuje, aby důchod trval 19 až 21 let

Admin AKT, TK Leave a Comment

Podle zprávy ČTK zveřejněné dne 9. září Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, aby důchod v Česku trval zhruba 19 až 21 let.

Jedním z šesti cílů, které vláda uložila Odborné komisi pro důchodovou reformu, je „navrhnout konkrétní mechanismus, pomocí kterého bude prováděno pravidelné hodnocení nastavení důchodového věku“. Jedním z podkladů, které se staly předmětem diskusí na dané téma, byla pracovníky MPSV zpracovaná analýza, v jejímž textu najdeme i úvahu o zmíněném možném rozpětí průměrné doby prožité v důchodu. Kromě toho ovšem pracuje komise i s dalšími písemnými podklady a náměty – blíže viz Práce komise, především pracovní materiály a zápisy druhého pracovního týmu, zabývajícího se důchodovým věkem a valorizací. Tyto diskuse dosud nebyly uzavřeny. Uvedenou zprávu ČTK proto považuji za nepřesnou a neodpovídající skutečnosti.

Martin Potůček

Předseda Odborné komise pro důchodovou reformu

AdminMPSV nenavrhuje, aby důchod trval 19 až 21 let

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *