Kdy začít se spořením na penzi? Nejlépe od narození…

Admin HLP Leave a Comment

Na šestém zasedání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) zazněl od ing. Juříčka (Svaz průmyslu a dopravy) podnět na možnou úpravu parametrů v doplňkovém penzijním spoření – a to spoření v III. pilíři penzí již od narození, resp. možnost založení „penzijka“ na jméno novorozence. Dosavadní právní úprava umožňuje vznik spoření až od 18 let.

Podívejme se na potenciální možnosti tohoto návrhu detailněji. Obecně platí, že při narození dítěte je rodinný rozpočet u většiny párů (nemluvě u samoživitelů) výrazně napnutý a tento stav většinou trvá až do osamostatnění potomka. V tomto období může být i taková bohulibá myšlenka, jako je zabezpečení dítěte na stáří, odsunuta na vedlejší kolej. A pokud by chtěli rodiče dítěte získat k vložené spořící částce alespoň minimální státní podporu, je potřeba odložit rovných 300 Kč měsíčně. Pro určitou část rodin je to přitom výdaj, který pak v rozpočtu může chybět na běžný provoz. Částečné řešení nabízí v tomto směru ing. Juříček, a sice možnost spoření do 18 let střadatele v odlišném režimu, kdy by se státní příspěvek vztahoval i na menší částky (např. od 100 Kč) a zároveň i razantnější státní podporu,  právě u těchto menších úložek – a to až do 100% vkladu.

Když zůstaneme u současného modelu doplňkového penzijního spoření, tak měsíční úložka 300 Kč znamená po 18 letech spoření ve vyváženém fondu výslednou částku 135 199 Kč. V případě, že by už plnoletý střadatel pokračoval za stejných podmínek ve spoření až do svých 68 let (kdy vznikne nárok na tzv.  předdůchod), může mít k dispozici 2 556 464 Kč*.

V této souvislost by rovněž stálo za úvahu, zda doplňkové penzijní spoření „neuzamknout“ v 18 letech věku. Tzn., že naspořená částka za toto období se mohla dále zhodnocovat na individuálním účtu střadatele, bez nutnosti dále vkládat své vlastní finanční prostředky.

Pokud opět kalkulujeme s měsíčním vkladem 300 Kč po dobu spoření 18 let, tak za dalších 50 let se částka zhodnotí na 1 550 381 Kč** i bez dalších vkladů. Tato úvaha o případném „uzamčení“ naspořené částky má své racionální základy. Pro leckterého mladého člověka je pokušení v podobě zrušení penzijního spoření a vybrání hotovosti opravdu neodolatelné. V případě zrušení spoření je pak částka zredukována o státní příspěvek – v našem případě na 103 999 Kč.

Rovněž zástupci zaměstnavatelů navrhují v rámci úprav III. pilíře „uzamknout“ svůj příspěvek zaměstnanci  tak, aby sloužil pouze k důchodovému účelu, popřípadě jako   „vykoupení“  do předdůchodu. A obdobné opatření doporučil rozpočtový sněmovní výbor u tzv. životních pojištění v rámci novely zákonu o daních z příjmů. Dostat se k úsporám u tohoto finančního produktu dříve, než v šedesáti letech bude tak výrazně obtížnější.

Je zřejmé, že všechny tyto návrhy směřují ke zpřísnění podmínek, potažmo k menší atraktivitě těchto finančních produktů. Na druhé straně výrazně zvyšují šanci, že střadatel nebude odkázán ve stáří pouze na státní starobní důchod. Zde lze použít slova Jan Fibicha, který nedávno pro týdeník Ekonom uvedl: „ Pozitivní motivace je lepší, ale v ekonomické politice je nutné nastavit správnou míru pobídek ve smyslu cukru a biče“.

 Ale zpět k možnosti spoření na důchod od narození. Nabízí se rovněž kombinace stavebního spoření, které lze založit i na právě narozené dítě a následné převedení naspořené částky do doplňkového penzijního spoření, které by poté pokračovalo v obvyklém režimu. K této úvaze se vyjádřil p. Vladimír Staňura, předseda Asociace českých stavebních spořitelen: “Stavební spoření je vedle své základní funkce, to jest pomáhat v oblasti bydlení, také vnímáno jako velmi vhodný způsob zajištění na stáří. Návrh v oblasti vyšší míry kooperace či propojení stavebního spoření a doplňkového penzijního spoření již nedávno existoval, konkrétně v období Nečasovy vlády. Za stavební spořitelny podporujeme myšlenku intenzivnějšího propojení stavebního spoření a doplňkového penzijního spoření, včetně možnosti alternativního využití naspořených prostředků.”

 Je teď na posouzení Komise, zda a případně v jakém formátu možnost spoření „od narození“ vládě doporučí.

 Jan Kubica

Důležité upozornění!

Výše uvedený článek nepředstavuje osobní investiční doporučení. Investice do uvedených finančních produktů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena návratnost investice. Minulé výnosy rozhodně nejsou zárukou budoucích výnosů.

____

Všechny výpočty dodala Asociace penzijních společností.

*modelovaná částka na konci spoření při 5% p.a., bez zahrnutí daně z výnosu v době výplaty

**modelovaná částka na konci spoření, bez zohlednění investiční brzdy (tj. přesun do konzervativních fondů) před důchodovým věkem

________________

Autor poskytl souhlas se zveřejněním příspěvku na webových stránkách Odborné komise pro důchodovou reformu. Příspěvek nevyjadřuje názor Odborné komise pro důchodovou reformu, nýbrž pouze osobní názor autora. Příspěvek neprošel jazykovou ani věcnou korekturou.

 

AdminKdy začít se spořením na penzi? Nejlépe od narození…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *