Cimická: Připomínky k zaměstnano​sti žen 50 +

Admin HLP Leave a Comment

Vážené dámy, vážení pánové,

Dovolte mi prosím několik vět k situaci na trhu práce pro ženy 50 +, jak to vidím ze svého úhlu pohledu já.

Pracovala jsem po čtyři roky v projektu, který byl ze dne na den ukončen. Protože jsme měli smlouvu na dobu neurčitou, nemohli jsme přistoupit na předloženou dohodu zaměstnavatele, která byla pro nás velmi nevýhodná, bohužel odstupné, které mám podle Zákoníku práce náleželo, nám vyplaceno nebylo, dle zaměstnavatele nejsou dostupné finanční prostředky.

To ale není ten hlavní důvod, proč Vám píšu. O zrušení pracovního poměru jsme se dozvěděli v červnu 2014. Po celou dobu, co jsme byly ve výpovědní lhůtě i poté jsem reagovala na inzeráty s nabídkou práce. Buď se mi nedostalo odpovědi žádné, nebo zamítavé odpovědi. Jsem středoškolačka s maturitou, u zaměstnání, kde jsem reagovala například na pozici pokladní v supermarketu, se mi dostalo zamítavé odpovědi, že vybrali vhodnějšího uchazeče, ale vidím na internetu, že je tato pozici stále volná, na pozici strážná, kde bylo jedinou podmínkou ukončené základní vzdělání, mi přišla odpověď o upřednostnění kandidáta, kteří více odpovídal požadavkům na danou pozici.

To je jen minimální výčet pozic, na které jsem odpovídala. Je mi tedy jasné, že hlavním kriteriem pro výběr je můj věk, jsem narozena v roce 1957, v únoru příštího roku mi bude 58 let. Mám odpracováno 42 let, po celou dobu jsem přispívala do státního rozpočtu, vychovala dvě děti, které jsou zaměstnané a i ony samy i jejich zaměstnavatelé přispívají. Je mi velmi nepříjemné zůstávat doma za  finanční prostředky, které vyplácí Úřad práce ze státního rozpočtu. Ráda bych pracovala ty poslední tři roky, které mi zůstávají do přiznání starobního důchodu a také důstojně do starobního důchodu došla, ale jak je vidět, nemám šanci.

Mám kolem sebe mnoho žen, které řeší stejnou problematiku. Myslím, že by Vaše komise, která se zabývá novým důchodovým systémem měla zvážit, jak zaměstnavatele motivovat k zaměstnávání žen ve věku 50 +, případně jak řešit předčasný důchod u těchto žen, aniž by muselo docházet k výrazným snížením důchodů až do konce života.  Celá tato situace zcela jistě nepřispívá ani psychickému stavu žen, které v mnohých případech musí vyhledat odborného lékaře a to stojí zdravotní pojišťovny nemalé finanční prostředky.

         Přeji Vám do Vaší činnosti hodně elánu a věřím, že nebude tento problém opomenut a bude řešen.

            S pozdravem                                                 

                                                                                              Jitka Cimická

AdminCimická: Připomínky k zaměstnano​sti žen 50 +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *