Podnět pana Blechy

Admin HLP Leave a Comment

Vážený pane profesore,

vzhledem k tomu, že jsem si udělal po přečtení Vašich komentářů úsudek o tom, že Vám opravdu záleží na našich starobních důchodcích, dovoluji si Vám napsat jen v krátkosti své opodstatněné ,,postřehy” v souvislosti s podmínkami získání starobního důchodu, které mi téměř nedají spát a doufajíc, že budete o nich alespoň nějakou tu chvilku přemýšlet, zda na nich něco není:

1. Odchod do důchodu po roce 2018 = odpracovat min. 35 let. Můj názor: Pro současnou mladou generaci do 20 let žádná námitka. Mladí budou totiž lépe připraveni na tuto podmínku včetně možnosti šetřit si na důchod. Pro současnou generaci 50+ je to podmínka příliš tvrdá s ohledem, že na tuto podmínku nebyla připravena (Bylo min. 20 let, poté 25 a za pravicových vlád 30 a dále 35 let). Je velmi těžké pro toho, komu z nejrůznějších důvodů chybí 5 až 7 let najít jakoukoliv práci a splnit tuto podmínku. Byl bych velice rád, kdyby došlo na zmírnění podmínky – např. na 30 let. (Pokud budou přihlášeni na PÚ a aktivně sami a za spolupráce PÚ hledat zaměstnání, tak proč ne?)

I pro současnou mladou generaci bude dost náročné tuto podmínku dostát. Dovolte mi malý příklad, jednoduchou rovnici třeba u studenta VŠ: Nástup do zaměstnání v 25 letech + 35 let práce = 60 let. Má splněno, ale měl štěstí, že ve firmě(firmách) pracoval hned po škole, a to nepřetržitě, firmy nepropouštěly, nekrachovaly atd.

2. Zápočet roků v evidenci na PÚ bez hmotné podpory: Nyní platí 1 rok, nebo 3 roky po 55 letech. Můj názor: Pro lidi 50 až 60leté je to opět tvrdé. Mnoho z nich po propuštění či likvidací firem trávilo nebo bude trávit mnoho let na PÚ, ale nikoliv vlastní vinou (svou roli zde hraje především věk, ale i skutečnost, že na více jak 500 tisíc nezaměstnaných je cca 50 tisíc volných pracovních míst…Poměrně velký nepoměr!

Ve své podstatě bude mít podobné problémy i nová mladá generace, protože jsem skeptik a jsem přesvědčen, že to bude horší.Z výše uvedeného bych byl rád, kdyby se navýšil počet let evidence bez hmotné podpory na ÚP. Např.na 6 let. Možná je i varianta kombinace min. odpracovaných let a evidence na PÚ? (např. 30 + 3 pro 50+, či 35 + 6 pro mladé atd.).

Pane profesore, to je v kostce vše, na jsem Vás chtěl v kostce ,,upozornit”. Jsem přesvědčen, že byste se velice zavděčil(li)za prosazení alespoň části výše popsaného všem lidem, poctivým a slušným obzvlášť, včetně našich dětí a vnoučat.

Na závěr: Jsem přesvědčen, že stávající koalice dostane v dalších volbách tolik voličských hlasů, že bude opět u kormidla, a tím Vaše nová reforma bude platit i nadále. (Aniž bych chtěl jakkoliv ovlivňovat, tato reforma rozhodne o mnohém…)

Děkuji za Váš čas a budu poctěn i kratičkou odpovědí.

S úctou

Ing. Radim Blecha

________________

Autor poskytl souhlas se zveřejněním příspěvku na webových stránkách Odborné komise pro důchodovou reformu. Příspěvek nevyjadřuje názor Odborné komise pro důchodovou reformu, nýbrž pouze osobní názory a zkušenosti autora. Příspěvek prošel věcnou korekturou.

AdminPodnět pana Blechy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *