tiskovazprava thumbnail

Je nutné zastropovat věkovou hranici pro odchod do důchodu?

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu dnes zasedla již po osmé a zhodnotila průběžné výstupy dvou svých pracovních týmů. Vedla se velká diskuze o návrzích na budoucí podobu penzijního spoření ve III. pilíři, ale i o podobě systému pravidelné revize věku odchodu do důchodu.

Tomáš Fiala představil výstupy jednání druhého pracovního týmu zabývajícího se věkem odchodu do důchodu a valorizací penzí. Hranice vzniku nároku na plný starobní důchod podle platného zákona plynule roste. V roce 2030 má pro muže a ženy s nejvýše 2 dětmi dosáhnout 65 let, v roce 2065 hranice 70 let, v roce 2100 hranice 75 let, v současné době žádná horní mez stanovena není. Druhý pracovní tým navrhuje proces pravidelné pětileté aktualizace prognóz, které by prováděly zejména ČSU, ale také demografové z VŠE a PřF UK jako základ pro případný návrh revize stanoveného věku odchodu do důchodu.

Vedoucí prvního pracovního týmu Vít Samek představil návrhy na změny v doplňkovém penzijním spoření. Tyto návrhy by měly motivovat občany ke vstupu do III. pilíře již v nízkém věku a spořit více. Mezi návrhy figuruje například možnost spořit v doplňkovém penzijním spoření dětem již od narození. O předloženém materiálu se vedla rozsáhlá diskuse. Předseda Odborné komise Martin Potůček ji uzavřel slovy: „Odborná komise pro důchodovou reformu se seznámila se závěry a souhlasí se směrem uvažování prvního pracovního týmu. Doporučuje, aby pracovní tým předložil podle svého zvážení a výběru ty části, jež budou zralé k postoupení těm, kteří je následně promítnou do návrhu legislativních úprav.

Diskuze nad výstupy z práce třetího pracovního týmu zabývajícího se transfery mezi rodinou a státem na pozadí fungování celého penzijního systému se z časových důvodů přesunulo na další jednání Odborné komise.

Odborná komise pro důchodovou reformu připravuje na 13. listopadu pracovní konferenci o budoucnosti českého penzijního systému. Tato konference bude přístupna veřejnosti. Registrace bude spuštěna 24. října. Více informací i odkaz na registrační formulář naleznete na webu Odborné komise.

Všechny dnes předložené návrhy jsou návrhy pracovních týmu a samotná Odborná komise pro důchodovou reformu o nich bude rozhodovat až na příštích jednáních.

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminJe nutné zastropovat věkovou hranici pro odchod do důchodu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *