tiskovazprava thumbnail

Měly by být rodiny s dětmi v penzijním systému zvýhodněny?

Admin AKT, TK Leave a Comment

Odborná komise pro důchodovou reformu pokračovala dnes v jednání nad výsledky práce třetího pracovního týmu. Vedoucí tohoto pracovního týmu Otakar Hampl představil pracovní materiál Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností.

Vedla se rozsáhlá diskuze o možnosti zavést společný vyměřovací základ sociálního pojištění manželů. Otázkou je, zda toto opatření zavést povinně, povinně s možným opt-outem (odhlášením) nebo dobrovolně. Diskutovalo se, zda to umožnit pouze manželům či všem, kteří společné soužití oznámí České správě sociálního zabezpečení.

Pokračovala diskuze, zda a jak zvýhodnit rodiny s dětmi: v důchodovém systému, mimo něj nebo oběma způsoby? Bude lepší rodiny s dětmi zvýhodnit již v době, kdy děti vychovávají, nebo až je vychovají a děti začnou do systému přispívat samy?

V diskuzi se účastníci shodli, že na tuto otázku musí odpovědět v souvislosti s celkovým způsobem financování těchto změn.

Markéta Havelková

tisková mluvčí

AdminMěly by být rodiny s dětmi v penzijním systému zvýhodněny?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *