Odborné akce

Stálý seminář

Účelem stálého semináře Odborné komise pro důchodovou reformu je věnovat se problémům, které překračují tematická omezení daná jejím Mandátem či zaměření jejích pracovních týmů, nicméně jsou relevantní v promýšlení reformy důchodového systému jako takového.

12. ledna 2017 (MPSV)  - Kancelář veřejného ochránce práv - Poznatky veřejné ochránkyně práv z důchodové agendy

20. října 2016 (MPSV)  - Jaroslav Vostatek – Možné cesty rozvoje českých osobních penzí

29. září 2016 (MPSV) - Stanislav Komárek – Populační propad a pozdní fáze konzumní společnosti – je dobře nebo zle, že se dobrovolně vytrácíme?

9. června 2016 (MPSV) – Pavol Frič – Postoje a jednání občanů České republiky spojené se zabezpečením na stáří

14. dubna 2016 (MPSV) – Zdeněk Pernes – Kvalita života českého důchodce měřená spotřebou

18. února 2016 (MPSV) –  Ivan Valíček – Poznatky z fungování švýcarského důchodového systému (ve spolupráci s Obchodní komorou Švýcarsko – Česká republika)

1. prosince 2015 (MPSV) – Martin Potůček – Cestovní mapa české důchodové reformy

5. listopadu 2015 (MPSV) – Tomáš Fiala, Tomáš Kučera – Prognózy demografického stárnutí české populace a hranice důchodového věku

22. září 2015 (CERGE-EI) – Jiří Šatava – Zaměstnávání starších osob a ekonomické pobídky k jejich práci

18. června 2015 (CERGE-EI) – Jana Bakalová, Radim Boháček a Daniel Münich - Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice

21. května 2015 (MPSV) – Jaroslav Vostatek – Návrh reformy pojistného na důchodové pojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

14. května 2015 (MPSV) – Markéta Havelková – Náhradní doba pojištění – vysokoškolské studium

7. května 2015 (MPSV) – Jiří Schlanger – Souvislosti důchodového systému s dalšími sociálními systémy

Poznatky veřejné ochránkyně práv z oblasti důchodů (12. ledna 2017)

J. Vostatek – Možné cesty rozvoje českých osobních penzí – prezentace (20. října 2016)

J. Vostatek – Možné cesty rozvoje českých osobních penzí – studie (srpen 2016)

P. Frič – Postoje a jednání občanů České republiky spojené se zabezpečováním na stáří – prezentace studie (9. června 2016)

P. Frič – Postoje a jednání občanů České republiky spojené se zabezpečováním na stáří – empirický model (9. června 2016)

P. Frič – Postoje a jednání občanů České republiky spojené se zabezpečováním na stáří – přehled empirických výzkumů zabezpečení na stáří (9. června 2016)

P. Frič – Postoje a jednání občanů České republiky spojené se zabezpečováním na stáří – konceptuálně zakotvený matematický model dimenzí a faktorů fenoménu zabezpečení na stáří (9. června 2016)

P. Frič – Postoje a jednání občanů České republiky spojené se zabezpečením na stáří – anotace (31. května 2016)

Z. Pernes – Kvalita života českých důchodců měřená spotřebou (14. dubna 2016)

I. Valíček – Sociální systém ve Švýcarsku (18. února 2016)

I. Valíček – Anotace k přednášce Sociální systém ve Švýcarsku (25. ledna 2016)

M. Potůček – Cestovní mapa české důchodové reformy (1. prosince 2015)

M. Potůček – Cestovní mapa české důchodové reformy – prezentace (1. prosince 2015)

T. Kučera – Prognózy demografického stárnutí české populace (5. listopadu 2015)

T. Fiala – Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí (5. listopadu 2015)

J. Šatava – Working Beyond Pensionable Age Institutional Incentives in the Czech Republic (22. září 2015)

J. Bakalová, R. Boháček a D. Münich – A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic (18. června 2015)

J. Bakalová, R, Boháček a D. Münich – Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice – videozáznam z SS (18. června 2015)

J. Vostatek – Návrh reformy pojistného na důchodovém pojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti (21. května 2015)

J. Vostatek – Zdanění příjmů a pojistné (duben 2014, stálý seminář 21. května 2015)

M. Havelková – Náhradní doba pojištění – VŠ studium (14. května 2015)

J. Schlanger – Souvislosti důchodového systému (7. května 2015)

J. Schlanger – Téze souvislostí důchodového systému (7. května 2015)

AdminOdborné akce