Mandát a organizace 

Odborná komise si klade za cíl skrze otevřenou a konstruktivní debatu nalézt optimální podobu budoucího důchodového systému, včetně zrušení II. pilíře od r. 2016, zajištění přiměřených a důstojných důchodů, posílení principu zásluhovosti, narovnání transferu mezi rodinou a společností a nastavení věku odchodu do důchodu.

Mandát Odborné komise plyne z programového prohlášení vlády a koaliční smlouvy.

Mandát

Odborná komise pro důchodovou reformu se zavazuje provést zhodnocení stavu českého důchodového systému v interdisciplinárním pohledu a připravit široce sdílený návrh pokračování důchodové reformy v České republice tak, aby byl zabezpečen důstojný příjem důchodců a zajištěno dlouhodobě stabilní uspořádání a finanční udržitelnost důchodového systému ve výhledu budoucích desetiletí.

Jednací řád

Jednací řád Odborné komise pro důchodovou reformu stanovuje pravidla jednání Odborné komise, včetně postupu při přípravě jednání.

Statut

Odborná komise pro důchodovou reformu je expertní skupinou pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí a ministra financí, která zhodnotí stávající podobu důchodového systému a na základě analýz a prognóz navrhne další kroky důchodové reformy v České republice.

AdminMandát a organizace