Poslání
a Principy

Odborná komise bude promýšlet takové změny důchodového systému, které povedou k přiměřeným a důstojným důchodům, posílí princip zásluhovosti a narovnají transfery mezi rodinou a společností. O co konkrétně půjde? A jaké je vlastně poslání důchodové komise? Více…

Alt Text
Alt Text

Odborníci v komisi

Komise byla ustavena, aby zhodnotila stav a vývojové trendy českého důchodového systému z pohledu demografie, sociologie a ekonomie.  Proto se členy Odborné komise stali odborníci zmíněných oborů, zástupci koaličních i opozičních stran, sociální partneři a představitelé relevantních občanských a profesních sdružení a asociací. Jednání se účastní i zástupci ministerstva práce a sociálních věci, ministerstva financí a dalších orgánů. Více…Mandát a organizace

Jaké jsou přesné cíle Odborné komise pro důchodovou reformu a čím se řídí její jednání? Důchodová komise má jasné politické zadání. Více…

Alt Text
AdminO komisi