Poslání komise

Odborná komise pro důchodovou reformu vznikla na základě koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády České republiky pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a ministra financí Andreje Babiše. Komise má zhodnotit stav a vývojové trendy českého důchodového systému z pohledu demografie, sociologie a ekonomie a připravit návrhy na takové pokračování důchodové reformy, které stabilizují důchodový systém v dlouhodobé perspektivě, budou přijatelné napříč politickým spektrem a přijmou je i občané. Proto se členy Odborné komise stali odborníci zmíněných oborů, zástupci koaličních i opozičních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, sociální partneři a představitelé občanských a profesních sdružení a asociací. Jednání se účastní i zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva financí a dalších institucí.

Odborná komise bude promýšlet takové změny důchodového systému, které povedou k přiměřeným a důstojným důchodům, posílí princip zásluhovosti a narovnají transfery mezi rodinou a společností. Konkrétně půjde o:

  • mechanismus pravidelného hodnocení nastavení důchodového věku;
  • valorizační mechanismus, který zajistí úměrnou a důstojnou výši důchodu po celou dobu jeho výplaty;
  • způsob ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. pilíře);
  • nastavení parametrů důchodového systému vedoucích k posílení principu zásluhovosti bez negativního dopadu na životní podmínky důchodců;
  • změny parametrů doplňkových důchodových systémů s cílem motivovat k vytváření dlouhodobých úspor na stáří (tzv. III. pilíř);
  • takové transfery mezi občany, rodinami a státem zprostředkované důchodovým systémem, které zajistí vyvážené postavení všech typů domácností.

Jak ukazují minulé zkušenosti, nalézt potřebnou širokou shodu nebude rozhodně jednoduché. Předpokládá se dobrá vůle a ochota všech zúčastněných vést otevřený a kompetentní dialog.

 

AdminPoslání komise