Alt Text

Harmonogram

Zajímá Vás, na kdy jsou naplánovaná další jednání Odborné komise pro důchodovou reformu či jednotlivých pracovních týmů? Více…


Pracovní materiály

Odborná komise pro důchodovou reformu má na stole mnoho analytických dokumentů. Někteří členové Odborné komise předkládají vlastní expertní návrhy k projednávané tematice. V této sekci zveřejňujeme vše, co se na jednání předkládá. Více…

Alt Text
Alt Text

Zápisy z jednání

Z jednání Odborné komise pro důchodovou reformu i z jednání jejích pracovních týmů pořizujeme podrobné zápisy, v nichž jsou zachyceny podrobné argumenty účastníků diskuze, připomínky, ale i sumarizace úkolů plynoucích z daných jednání. Více…

Zprávy o činnosti

Odborná komise v průběhu své činnosti připravuje průběžné zprávy o činnosti, které předkládá paní ministryni Marksové či celé vládě. Ve zprávách můžete nalézt shrnutí dosavadní činnosti, ale také plány na další měsíce. Více…

Alt Text

Alt Text

Odborné akce

Jelikož zájem o téma reformy penzijního systému je široce rozšířené v české společnosti, pořádá Odborná komise pro důchodovou reformu odborné akce, kam jsou zváni i akademici, studenti, politici, zájmové či profesní organizace, veřejná správa, ale i široká veřejnost. Více…

AdminPráce komise