Pracovní materiály

Během své činnosti se Odborná komise bude věnovat mnoha tématům souvisejícím s reformou důchodového systému. Na této stránce naleznete postupně dokumenty zabývající se otázkou určení věku odchodu do důchodu, valorizaci důchodů, uplatňování principu zásluhovosti, podobě doplňkových důchodových systémů či otázce řešení transferů mezi občany, rodinami a státem.

Pracovní materiály Odborné komise pro důchodovou reformu dle témat

D. Münich, M. Potůček – Stanovisko k procesu přípravy novely Zákona o doplňkovém penzijním spoření (10. prosince 2015)

D. Münich, M. Potůček – Stanovisko k procesu přípravy novely Zákona o doplňkovém penzijním spoření – prezentace (10. prosince 2015)

Cestovní mapa české důchodové reformy (1. prosince 2015)

Cestovní mapa české důchodové reformy – prezentace (1. prosince 2015)

J. Marval, Z. Štork – Pension Projections Update (17. září 2015)

Z. Pernes – Statistika invalidních penzí v roce 2014 a v lednu 2015 (14. června 2015)

M. Potůček – Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu dne 11. 12. 2014 (prosinec 2014)

MPSV – Vdovský a vdovecký důchod (8. prosince 2014)

Ernst & Young – Analýza nákladovosti důchodových systémů v České republice (2014)

Rada seniorů ČR – Memorandum ke zvýšení kvality života českých seniorů (2. října 2014)

Rada seniorů ČR – Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013 (2. října 2014)

Global AgeWatch Index 2014

Global AgeWatch Index 2014 (Methodology Annex)

MPSV – Základní vhled do českého penzijního systému (14. srpna 2014)

T. Fiala – Alternativa k navrhovanému zvýšení státní podpory ve 3. pilíři (30. července 2014)

European Demographic Data Sheet 2014

MPSV – Představení sady indikátorů pro hodnocení dopadů návrhů Odborné komise pro důchodovou reformu a referenční (základní) varianty (26. června 2014)

T. Fiala – Několik poznámek k materiálu MPSV Základní varianta – Scénář vývoje důchodového systému beze změny stávající legislativy (24. června 2014)

MPSV – Scénář vývoje důchodového systému beze změny stávající legislativy (červen 2014)

T. Fiala, J. Langhamrová – Modelování budoucího vývoje úhrnu pojistného a úhrnu vyplacených starobních důchodů v ČR (červen 2014)

M. Potůček – Kritéria, pilíře, spravedlnost… a jak dál (19. června 2014)

Z. Pernes – Statistika invalidních penzí v roce 2013 a v lednu 2014 (19. června 2014)

J. Vostatek – Modely starobních penzí a jejich financování (4. června 2014)

V. Rudolfová – Historie vývoje důchodového systému v ČR (červen 2014)

OECD – Pensions at a Glance 2013

Návrhy důchodové reformy

                                  - Příloha č. 1 – Think tank CESTA – Návrh-penzijní reformy s NDC                                  

                                 - Příloha č. 2 – Think tank CESTA – Návrh penzijní reformy se zohledněním dětí v  průběžném systému

Diskuze členů Odborné komise

 

APS – Trendy Doplňkového penzijního spoření (19. května 2016)

M. Jára – Úmrtí v ČR a úmrtí vlivem pracovního prostředí a namáhavé práce (19. května 2016)

Počty rizikových prací od Ministerstva zdravotnictví ČR (28. dubna 2016)

Better Understanding of Arduous Occupations within the European Pension Debate – částečně přeloženo do ČJ (28. dubna 2016)

M. Jára – Hospodaření fondů penzijních společností za rok 2015 (5. dubna 2016)

M. Jára – Srovnání České republiky se Švýcarskem (7. března 2016)

APS – Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností (25. února 2016)

M. Jára – Diskuze k prezentaci Jaroslava Vostatka Scénáře dílčích penzijních reforem ze dne 7. ledna 2016 (12. února 2016)

J. Vostatek – Scénáře dílčích penzijních reforem (7. ledna 2016)

V. Samek – Průběžné informace o činnosti PT1 (10. prosince 2015)

D. Münich, M. Potůček – Stanovisko k procesu přípravy novely Zákona o doplňkovém penzijním spoření (10. prosince 2015)

D. Münich, M. Potůček – Stanovisko k procesu přípravy novely Zákona o doplňkovém penzijním spoření – prezentace (10. prosince 2015)

KZ – Zrušení II. pilíře, a co dál (3. listopadu 2015)

AKAT ČR – Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení individuálního penzijního účtu – IPU (8. října 2015)

ČAP – Aktuální stav trhu doživotních anuit (6. října 2015)

AKAT ČR – Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení individuálního penzijního účtu – IPU (6. října 2015)

Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření (6. října 2015)

M. Jára – Informace o procentu hrubých mezd na hrubé přidané hodnotě (6. října 2015)

J. Vostatek – Scénáře reforem penzijního spoření (27. srpna 2015)

J. Vostatek – Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění (28. července 2015)

M. Jára – Hospodaření penzijních fondů a společností v roce 2014 – doplnění (27. července 2015)

APS – Regulace a její vliv na distribuci spořících produktů se státní podporou (23. července 2015)

AKAT ČR – Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů (29. června 2015)

M. Jára – Hospodaření penzijních fondů a společností v roce 2014 (29. června 2015)

AKAT ČR - Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (27. května 2015)

V. Samek – Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření (21. května 2015)

P. Hulák – Poznámky k důchodové reformě (30. dubna 2015)

P. Juříček – Poskytování příspěvků zaměstnancům na doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) a případné návrhy, jak situaci zlepšit (30. dubna 2015)

MF ČR – Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS (28. dubna 2015)

APS – Návrh na úpravu úplaty transformovaného fondu v souvislosti s náklady poskytované garance (7. dubna 2015)

M. Jára – Reakce na prezentaci pana J. Vostatka ze dne 5. února (13 . února 2015)

J. Vostatek – Návrh reformy penzijního spoření/ pojištění (5. února 2015)

M. Potůček – Modifikovaný návrh na úpravu výše státních příspěvků  v reformovaném doplňkovém penzijním spoření (4. února 2015) 

MF ČR – Náklady na státní příspěvky ve III. pilíři pro účastníky ve věku 0-18 let (16. ledna 2015)

MF ČR – Údaje o struktuře státní podpory účastníků III. pilíře (9. prosince 2014)

M. Potůček – Návrh na úpravu výše státních příspěvků  v reformovaném doplňkovém penzijním spoření (10. listopadu 2014)

Návrhy PT1 na změny v doplňkovém penzijním spoření (9. října 2014)

MF ČR – Mezinárodní přehled podpory státu ve III. pilíři (8. října 2014)

MF ČR – Modelové příklady předčasného výběru (6. října 2014)

J. Vostatek – Zásady reformy III. penzijního pilíře (17. září 2014)

ČAP – Daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění (11. září 2014)

V. Bezděk – Návrh na rozšíření III. pilíře o příspěvky typu EET (10. září 2014)

MF ČR – Státní podpora III. pilíře (1. září 2014)

MF ČR – Systémy pro vytváření dlouhodobých úspor (1. září 2014)

ČSU – Vydání a spotřeba domácností, statistiky rodinných účtů za rok 2013 (26. srpna 2014)

ČSU – Vydání a spotřeba domácností, statistiky rodinných účtů za rok 2012 (26. srpna 2014)

MF ČR – Návrh legislativních změn ke III. pilíři (21. srpna 2014)

V. Bezděk – Komentář k materiálu prof. Vostatka Stanovisko k Návrhu odborné komise na zrušení důchodového spoření z 18. 7. 2014 (18. srpna 2014)

J. Vostatek  – Zásady reformy III. penzijního pilíře (17. srpna 2014)

E. Wagnerová – Zhodnocení zrušení II. pilíře důchodového spoření (12. srpna 2014)

Návrh způsobu ukončení důchodového spoření – OK pro vládu (31. července 2014)

APS – Návrh úprav III.  pilíře (30. července 2014)

A .Gerloch – Ústavně právní expertíza k návrhu koncepce na zrušení tzv. II. důchodového pilíře (25. července 2014)

V. Samek, MF ČR, MPSV – Ukončení důchodového spoření – pracovní podklad (25. července 2104)

J. Vostatek –  Stanovisko k Návrhu odborné komise na zrušení důchhodového spoření (24. července  2014) 

V. Bezděk – Připomínky k materiálu MF ČR Státní podpora III. pilíře (19. července 2014)

V. Samek, MF ČR, MPSV Ukončení důchodového spoření – podklad pro Gerlocha (18. července  2014)

MF ČR – Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření (17. července 2014)

MF ČR – Varianty ukončení II. pilíře (červenec 2014)

J. Vostatek – Alternativní ukončení II penzijního pilíře (13. července 2014)

MF ČR – Státní podpora III. pilíře (počátek července 2014) J. Vostatek – Ukončení II. penzijního pilíře (8. června 2014)

V. Kahoun – Vyjádření k materiálu V. Bezděka Poznámky k problematice zrušení důchodového spoření (3. června 2014)

V. Bezděk – Poznámky k problematice zrušení důchodového spoření (20. května 2014)

MF ČR – Počet a rozložení účastníků v II. pilíři (květen 2014)

Sociální komise ČSSD – Jak zrušit důchodové spoření (20. února 2014)

Z. Pernes – Počet příjemců starobních penzí v roce 2015 a v lednu 2016 (11. března 2016)

Návrh koncepčního rámce (25. února 2016)

T. Kučera – Průběžné informace o činnosti PT2 (10. prosince 2015)

T. Kučera – Návrh řešení výměry a valorizace již vyměřených důchodů a otázky k diskusi (20. listopadu 2015)

MPSV – Přehled vývoje růstu cen a růstu reálné mzdy (20. listopadu 2015)

T. Kučera, M. Potůček, V. Špidla – Náměty upravující valorizační mechanismus, respektive zvyšování příjmu důchodců po roce 2016 (23. října 2015)

MPSV- Náměty upravující valorizační mechanismus, respektive zvyšování příjmů důchodců po roce 2016 – materiál pro koaliční jednání (23. října 2015)

T. Kučera – Řešení valorizace (15. října 2015)

J. Vostatek – Zvyšování důchodového věku (15. října 2015)

Odpovědi respondentů na Zelenou knihu o státních důchodech a jejich zvyšování (8. října 2015)

Odpovědi Rady seniorů ČR na Zelenou knihu o státních důchodech a jejich zvyšování (8. října 2015)

Informace o průběžně řešených agendách (8. října 2015)

T. Kučera, M. Potůček, V. Špidla - Souhrnné vyhodnocení odpovědí  na Zelenou knihu o státních důchodech a jejich zvyšování (7. října 2015)

Zelená kniha o státních důchodech a jejich zvyšování (10. srpna 2015)

T. Fiala – Modelové výpočty (21. června 2015)

MPSV – Přehled vývoje vybraných veličin (16. června 2015)

MPSV – Znehodnocení důchodu valorizací (16. června 2015)

MPSV – Srovnání růstu reálných mezd a růstu důchodů (2. června 2015)

RS ČR – Návrh Rady seniorů ČR na nové schéma valorizace důchodů (5. února 2015)

Návrh revizního systému nastavení hranice důchodového věku (11. prosince 2014)

Relativní délka života osob, které se dožily HDV, prožitá v důchodovém věku podle pohlaví a generace narozených (11. prosince 2014)

MPSV – Analýza návrhu na jednotnou valorizaci (12. listopadu 2014)

Návrh revizního systému nastavení hranice důchodového věku (23. října 2014)

T. Kučera – Návrh revizního systému nastavení hranice důchodového věku (25. září 2014)

MPSV – Nezaměstnanost (12. září 2014)

Eurostat – Mzdy, platy a kapitál na HDP (26. srpna 2014)

J. Vostatek -  Koncepce důchodového věku a valorizace důchodů (12. srpna 2014)

MPSV – Popis citlivosti na výši valorizace důchodů (31. července 2014)

MPSV – Popis citlivosti na tempo zvyšování důchodového věku (31. července 2014)

MPSV – Popis citlivosti na výši příspěvkové sazby (31. července 2014)

R. Svoboda – Věková hranice odchodu do důchodu v zemích EU (30. července 2014)

Alternativa 50+ – Otevřený dopis předsedovi Odborné komise pro důchodovou reformu (11. července 2014)

MPSV – Mechanismus určování důchodového věku (červen 2014)

T. Fiala, J. Langhamrová – Vývoj ekonomického zatížení důchodového systému ČR při různých variantách zvyšování důchodového věku (25. června 2014)

Z. Pernes – Počet příjemců starobních penzí v ČR klesá (10. března 2014)

MPSV – Citlivostní analýza k některým parametrům důchodového systému a migraci (2010)

O. Hampl – Průběžné informace o činnosti PT3 (10. prosince 2015)

Průběžná informace pro Odbornou komisi za PT3 (8. října 2015)

J. Vostatek – Sdílení penzí a dělení penzijních nároků (16. září 2015)

O. Hampl – Hodnocení skupin nákladů ušlé příležitosti spojených s výchovou a výživou nezaopatřených dětí (27. srpna 2015)

O. Hampl – Hodnocení skupin nákladů ušlé příležitosti spojených s péčí o závislé osoby (27. srpna 2015)

MPSV – Zohlednění doby péče o závislou osobu v základním důchodovém pojištění (27. srpna 2015)

O. Hampl – Narovnání transferů mezi rodinou a společností v rámci důchodového systému ČR (6. srpna 2015)

MPSV – Minimální doba pojištění (16. července 2015)

T. Fiala – Jak by se musela vyvíjet porodnost v ČR, aby došlo k postupné stabilizaci počtu a věkového složení obyvatelstva ČR (bez migrace)? (4. června 2015)

Aktuální informace o návrzích pracovního týmu č. 3 Ok, schůze podvýboru pro sociálně pojistné systémy a důchodovou reformu PS PČR (28. května 2015)

J. Hutař – Dopady zákona č. 155/1995 Sb. (27. května 2015) 

Návrh diferenciace sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi (21. května 2015)

Další výstupy PT3 v souladu s plánem na rok 2015 (21. května 2015)

I. Patta – Dopad daňové a důchodové politiky ČR po roce 1993 (březen 2015)

NCR – Vyjádření Národního centra pro rodinu k některým aspektům diskuse Odborné komise o významu uznání péče v rodině (6. března 2015)

O. Hampl, V. Kotrba – Mapování transferů mezi rodinou a společností zprostředkovaných státem, 1. část, jednogenerační ukazatele (leden 2015)

Sdílení vyměřovacích základů manželů (11. prosince 2014)

Návrhy opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností (10. prosince 2014)

Porovnání variant zohlednění dětí při stanovení výše důchodu (12. listopadu 2014)

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností (11. listopadu 2014)

MPSV – Tabulky příjmových modelů, změna EQ variant (22. října 2014)

Informace o průběhu prací PT3 (29. září 2014)

Metodika mapování transferů mezi rodinou a společností zprostředkovaných státem (24. září 2014)

J. Vostatek – Návrh racionalizace starobních důchodů (22. září 2014)

K. Pelán – Státem organizované transfery mezi rodinami s dětmi a bezdětnými (18. září 2014)

Seznam identifikovaných možných opatření týkajících se přímo narovnání transferů a zásluhovosti s ohledem na investice do budoucí generace (4. září 2014)

Identifikované návrhy možných opatření na úpravy a změny v rámci důchodového systému (4. září 2014)

O. Hampl – Metodika analýzy transferů mezi rodinami a společností (28. srpna 2014)

K. Pelán – Státem organizované transfery mezi rodinami s dětmi a bezdětnými (22. srpna 2014)

J. Hutař – Poznámky k transferům mezi rodinou a společností (14. srpna 2014)

O. Hampl – Definice cílů a klíčových parametrů (26. června 2014)

H. W. Sinn – Země bez dětí, fakta důsledky, příčiny a politické implikace (červen 2014)

Analýza vývoje hmotné podpory rodin formou nepojistných sociálních dávek (prosinec 2013)

MPSV – Závěrečná zpráva k projektu Dynamický mikrosimulační model (29. dubna 2011)

Demografie 2004/3, revue pro výzkum populačního vývoje

AdminPracovní materiály